Commis­sie­bij­drage onderwijs, cultuur en wijk­ge­richt werken Voor­jaarsnota 2014


18 juni 2014

Bijdrage Commissie Mens en Samenleving woensdagmiddag 16 juni 2014
Onderwijs, cultuur en wijkgericht werken en participatie

Onderwijs

Allereerst sluit ook de Partij voor de Dieren zich aan bij het voorstel van mevrouw Metaal van het CDA voor voortzetting van maatschappelijke stages. Ook sluiten we ons aan bij mevrouw Bouazani van de PvdA bij haar voorstel taalachterstand op scholen nog beter aan te pakken.

De gemeente Utrecht zegt te investeren in een beter binnenmilieu in scholen. Er zijn inmiddels 79 projecten met een goed binnenmilieu afgerond en in 14 bestaande schoolgebouwen is het binnenmilieu aangepast. Vragen aan de wethouder: hoeveel procent van de scholen in Utrecht heeft nu een goed binnenmilieu en hoeveel nog niet? Zijn er aanvullende plannen voor de verbetering van alle scholen op dit gebied?

Onderdeel van gezond onderwijs is ook de voeding die scholen aan hun leerlingen aanbieden. De Partij voor de Dieren vindt dat junkfood als kroketten en cola niet thuishoort op scholen, maar wil dat leerlingen de keuze hebben uit gezonde voeding. Vraag aan de wethouder: in hoeverre zet de gemeente zich hiervoor in? Indien dit niet het geval is, gaat de gemeente zich hiervoor inzetten?

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het feit dat een slechte luchtkwaliteit en het tekort aan groen een grote impact heeft op de fysieke en psychische gezondheid van kinderen en jongeren. Volgens KPMG kan er jaarlijks € 95 miljoen bespaard worden op ziektekosten bij mensen met depressie en angststoornissen als er in stedelijke wijken in Nederland tien procent meer groen komt.

De Partij voor de Dieren wil daarom dat er geen scholen meer worden gebouwd binnen een afstand van 300 meter tot snelwegen of drukke stadswegen. Ook willen we dat de gemeente scholen ondersteunt bij het inrichten van schooltuinen en groene speelplaatsen. Wij willen dat deze schooltuinen deel gaan uitmaken van een curriculum dat aandacht besteedt aan natuur, milieu en dierenwelzijn. Elke school in Utrecht zou wat de Partij voor de Dieren betreft een dergelijk curriculum moeten krijgen.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat scholen goed bereikbaar zijn te voet, op de fiets en met het openbaar vervoer, en dat het afzetten van kinderen met de auto wordt ontmoedigt. Dit verhoogt de veiligheid én de luchtkwaliteit bij scholen.

De gemeente maakt onder andere samen met scholen plannen voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Daken van scholen bieden wat ons betreft uitstekende mogelijkheden voor plaatsing van zonnecentrales. Vragen aan de wethouder: klopt het dan op dit moment negen scholen zonnecentrales op hun dak hebben? Wat zijn de plannen voor uitbreiding van dit aantal?

Cultuur

De Partij voor de Dieren vindt net als de gemeente dat cultuur een verrijking is van het leven. Daarom is het belangrijk dat de gemeente blijft investeren in culturele voorzieningen in de stad. Wij maken ons zorgen om de noodkreten van onder andere de Stadsschouwburg, het Centraal Museum en het Utrechts Uitburo vanwege korting op korting op subsidies voor cultuurinstellingen. Wij vrezen voor de kwaliteit van het kunst- en cultuuronderwijk en het voortbestaan van onder andere de veel geroemde Culturele Zondagen. Utrecht wordt op deze manier steeds minder de stad van kennis en cultuur die zij pretendeert te zijn.

De gemeente geeft aan de voorgenomen bezuinigingen te willen repararen, om het leed van de Utrechtse cultuursector te verzachten. Vraag aan de wethouder: kunt u inzicht geven in de manier waarop dit gaat gebeuren?

Wijkgericht werken

De gemeente Utrecht heeft de ambitie om wijkgericht werken te versterken. De Partij voor de Dieren vindt dit prima, want bewoners van de Utrechtse wijken hebben veel kennis van wat er lokaal speelt. Wij sluiten ons aan bij het advies van de heer van Waveren van het CDA aan het stadsbestuur om sneller te reageren op adviezen van wijkraden. Bewonerscollectieven als Energie-U worden wat ons betreft gestimuleerd en ondersteund bij het lokaal opwekken van energie. De inwoners van Utrecht hechten tevens heel veel waarde aan een groene wijk. Steun deze mensen!

Culturele initiatieven uit de wijk krijgen steun van de gemeente. Daar is de Partij voor de Dieren blij mee. Dit bevordert te cohesie tussen bewoners van de Utrechtse wijke en andere inwoners. Echter, wij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat deze initiatieven niet de dupe worden van de bezuinigingen.

Vragen aan de wethouder: het Initiatievenfonds (voorheen Leefbaarheidsbudget) CO2-reductie bedroeg in 2013 € 1,779 miljoen. In 2014 is er € 400.000,- voor begroot en in 2015 € 112.000,-. Kunt u hier een toelichting op geven? En hoeveel zit er dit jaar en volgend jaar in het totale potje Initiatievenfonds?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Dierenwelzijn Voorjaarsnota 2014

Lees verder

Commissiebijdrage Werk en inkomen Voorjaarsnota 2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer