Raads­bij­drage ontwerp­raads­voorstel ontwerp-bestem­mingsplan Rijnenburg


5 maart 2015

De Partij voor de Dieren vroeg tijdens de commissievergadering om twee punten: het toestaan van het kunnen plaatsen van windmolens in de polder en het juist niet toestaan van intensieve veehouderij in deze polder.

Wij vinden het zeer te betreuren dat de wethouder hier geen ruimte ziet voor windmolens. Hij wil op zoek naar een locatie die ook op meer draagkracht kan rekenen. Maar is dus niet bereid deze locatie grondig te onderzoeken.

Gelukkig bevestigde de wethouder wel dat de vestiging van intensieve veehouderij hier niet mogelijk is. Daar zijn wij natuurlijk erg blij om.

Toch stemmen wij tegen dit plan, omdat wij het afstoten van windmolens hier en ook de bizarre communicatie, of liever het totale gebrek aan communicatie met betrokkenen bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan ons niet positief stemmen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage over ongewenste zadelhoesjes

Lees verder

Raadsbijdrage draagvlakmeting betaald parkeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer