Commis­sie­bij­drage over onge­wenste zadel­hoesjes


19 februari 2015

Vraag aan de wethouder Dierenwelzijn over ongewenste reclame op fietsen in Utrecht

Mevrouw Van Esch (Partij voor de Dieren) deelt mee dat een fractiemedewerker van haar partij een plastic fietszadelhoes met de Tekst Sportstad Utrecht op haar zadel aantrof afkomstig van Stichting Harten voor Sport. Harten voor Sport ontvangt ook subsidie van de gemeente. Ze vraagt of de wethouder het eens is met haar partij dat de verspreiding van plastic zadelhoesjes een verkeerd signaal is nu het college ook als doelstelling heeft om in te zetten op een duurzaam Utrecht. Zij vraagt of de wethouder het eens is met haar partij dat hij de stichting zou moeten aanspreken met het verzoek de verspreiding van plastic in de stad te stoppen. Het geld voor dergelijke reclame-uitingen zou wat haar betreft beter in andere mooie sportevenementen gestoken kunnen worden.

Wethouder Jansen licht toe dat de fietszadels voor een positief doel zijn verspreid door Harten voor Sport. Hij attendeert op de website die in de lucht is gegaan over diverse verbanden waarin te sporten is. Het doel was nobel, de vraag is of het middel verstandig was. Het gaat om een nuttig gebruiksvoorwerp. De wethouder attendeert erop dat ieder materiaalgebruik een aanslag is op de ecologie. Hij zal aan Harten voor Sport doorgeven dat deze opmerking in de commissievergadering gemaakt is bij de behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Kaderbrief Dierenwelzijn

Lees verder

Raadsbijdrage ontwerpraadsvoorstel ontwerp-bestemmingsplan Rijnenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer