Commis­sie­bij­drage Ontwik­ke­lings­stra­tegie Amster­dam­se­straatweg


24 juni 2014

Het gaat niet goed met de Amsterdamsestraatweg. Leegstand, verloedering, overlast en luchtverontreiniging verzieken het leefklimaat. De Partij voor de Dieren vindt het zeer belangrijk dat er een structurele aanpak komt om de leefbaarheid van de Amsterdamsestraatweg, voor zowel ondernemers als bewoners, weer op peil te krijgen. De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij vragen van de andere fracties over de tweede fase. Zoals in de commissie Mens en Samenleving besproken, hecht de Partij voor de Dieren grote waarde aan verbetering van de luchtkwaliteit op de Amsterdamsestraatweg door onder andere het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/h.

Vraag aan de wethouder, aansluitend bij en ter aanvulling van de bijdragen van GroenLinks en Student & Starter: waarom is de verlaging van de maximum snelheid afhankelijk van de uitwerking van andere maatregelen, welke maatregelen zijn dat en wil de wethouder, gezien de ernst van de situatie voor aan- en omwonenden, de mogelijkheden onderzoeken om de maximum snelheid zo snel mogelijk te verlagen naar 30 km/h? Als de invoering van een 30 km-zone pas in december 2014 wordt onderzocht is dat, naar de mening van de Partij voor de Dieren, veel te laat.

Naast het invoeren van een 30 km-zone kunnen er natuurlijk nog veel meer maatregelen genomen worden. Wat voor extra maatregelen worden er nog genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren op de Amsterdamsestraatweg? Afgelopen donderdag is tijdens de bespreking van de voorjaarsnota in deze commissie nog steeds niet duidelijk geworden of er bij de Monicabrug gekozen gaat worden voor knijpen of knippen. Hoe gaat u de luchtkwaliteit op de Amsterdamsestraatweg verbeteren als gekozen wordt voor één van de beide varianten, nu de luchtkwaliteit op de Amsterdamsestraatweg daarvan afhankelijk is?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Duurzaamheid, Openbare Ruimte & Groen en Bereikbaarheid Voorjaarsnota 2014

Lees verder

Bijdrage vaststellen bestemmingsplan Lage Weide Commissie Stad en Ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer