Commis­sie­bij­drage Ontwik­kel­over­een­komst Jaar­beurs­terrein en gemeente


21 januari 2016

Naast alle bijdragen van andere partijen wil ik vanavond graag alleen nog iets toevoegen met betrekking tot parkeren.

Zoals u niet zal verbazen hecht de Partij voor de Dieren zeer veel waarde aan de luchtkwaliteit in de stad. Het faciliteren van de mogelijkheid met de auto naar Utrecht te komen voor maar liefst 6500 auto’s draagt niet bij aan die luchtkwaliteit.

Met het verplaatsen van parkeergelegenheid naar de overzijde van het Merwedekanaal wordt dit probleem niet opgelost, maar verplaatst.

In deze ontwikkelovereenkomst zou daar iets aan gedaan kunnen worden door het beperken van het maximum aantal parkeerplaatsen. Er worden immers ook allerlei andere afspraken uit het verleden herzien, dus dat zou ook met de parkeerafspraken moeten kunnen.

Luchtkwaliteit zou vanwege het effect op de gezondheid en het leefplezier van de inwoners van Utrecht zwaarder moeten wegen dan het economisch belang van de Jaarbeurs en de gemeente en dat zien we niet terug in de overeenkomst die nu voorligt.

Voorzitter daarom zou ik aan de wethouder willen vragen of het college bereid is de afspraken over de parkeerplaatsen open te breken? En als dat niet zo is, waarom niet?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage bestemmingsplan Zuidgebouw

Lees verder

Commissiebijdrage Gemeente beëindigt subsidierelatie met Milieucentrum Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer