Commis­sie­bij­drage openbare ruimte, groen en duur­zaamheid Voor­jaarsnota 2015


18 juni 2015

Duurzaamheid

Klimaatneutraal in 2030, realistisch of zoals het AD het noemde ‘een utopie’? De PvdD wil graag weten of hier ook compensatie binnen of buiten de gemeentegrens bij hoort. Gaat de gemeente klimaatbossen in bijvoorbeeld Leon aanplanten ter compensatie van onze uitstoot? Graag een reactie.

Er wordt aangegeven door dit college dat er nog veel in de pijplijn zit. Maar op dit moment lijkt de pijplijn nogal verstopt, stikstof zit bijvoorbeeld aardig in de weg. En heel veel budget om de pijplijn schoon te vegen wordt niet vrijgemaakt. Het potje duurzaamheid valt in het niets bij de budgetten die worden vrijgemaakt voor bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling. En die stedelijke ontwikkelingen zitten de duurzaamheidsdoelstellingen ook nog eens aardig in de weg. We kunnen niet, zoals vorige week in een nieuwsbrief mooi werd omschreven, een klimaatstad zijn en ook een megabioscoopstad, evenementstad, kennisstad, fietsstad en tegelijk auto-tot-in-het-hartstad, winkelstad, cultuurstad, overnachtingenstad, groen- en bomenstad, festivalstad, kantorenstad, congressenstad en zo kan ik nog wel even doorgaan.

En oké, Utrecht loopt voorop met zonne-energie met 9 MW, maar wanneer gaan we de discussie weer opstarten over windenergie? Want het behalen van de doelstelling om 20% opwekking van duurzame energie te hebben in 2020, alleen halen met zonne-energie? Dat lijkt zelfs voor onze partij, die toch aardig ambitieus is, onrealistisch. Graag een reactie.

We zijn wel blij dat D66 met een plan is gekomen, waar wij vorig jaar bij de bespreking van de voorjaarsnota al voor pleitten met onze motie M79 ‘zonnecentrales op daken van scholen’. Het plan ondersteunen wij dan ook van harte.

En het mooie aan cijfers is, dat je ze altijd zo kunt opvatten als je zelf wilt. Een paar cijfers uit de jaarstukken: er is een daling van 2,2% van de CO2-uitstoot t.o.v. 2009, na een rekensom kwam de PvdD tot de conclusie dat er vanaf 2013 dus nog eens 25 procent vermindering van CO2 uitstoot moet plaatsvinden om de doelstelling te halen. Daarnaast zijn er vijf aanvragen binnengekomen van MKB-bedrijven die energie willen besparen van de ruim 3.000 MKB-bedrijven in regio Utrecht. 33 horecaondernemers van de meer dan 750 ondernemers hebben maatregelen uitgevoerd om hun energieverbruik te reduceren en bij 11 sportclubs zijn scans uitgevoerd, terwijl we 70 sportverenigingen met een eigen sportclub in Utrecht hebben. Hoe gaat het college te werk om dit verder te stimuleren?

Wat de PvdD betreft begint een beter milieu bij jezelf. In het AD-artikel van 9 juni werd ook al aangegeven dat de gemeente zelf haar zaakjes ook nog niet op orde heeft. Dus laten we eerst de hand in eigen boezem steken. De PvdD zal dan ook meerdere voorstellen indienen tijdens de raadsvergadering op 30 juni onder andere over ons consumptiegedrag en ons energiegedrag.

Tot slot: de PvdD vindt het een farce om op pagina 28 van de Voorjaarsnota te spreken over capaciteitsinzet voor een duurzame stad en tegelijkertijd te spreken over een stad die groeit en zal blijven groeien zonder dit punt ter discussie te stellen. Economische groei is niet de oplossing, maar het probleem.

Openbare ruimte en groen
Wij gaan eerst in op natuurvriendelijke oevers. Op pagina 102 staat dat de beschoeiingsprojecten vrijwel allemaal zijn uitgesteld, waardoor er geen natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd. Waarom is dat het geval?

Dan verder over stadslandbouw. In de jaarstukken van 2014 staat dat de initiatieffase is afgerond en deze ruim 2,5 keer is overvraagd. Waarom is het college gestopt met dit initiatief, mede gezien het feit dat het dus zeer populair was?

Dan nog kort over de groene webprojecten. Wij hebben afgelopen maandag begrepen dat iedereen hiervoor ideeën mag aandragen. Dat aanbod slaan wij natuurlijk niet af. Wij willen nu graag van de wethouder weten voor wanneer wij ideeën moeten aandragen om meegenomen te worden in de groene webprojecten 2016? En wie bepaalt welke projecten er terugkomen in het meerjarenprogramma groen? En dus worden uitgevoerd?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stationsgebied Voorjaarsnota 2015

Lees verder

Raadsbijdrage winkelcentrum De Gaard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer