Commis­sie­bij­drage Stati­ons­gebied Voor­jaarsnota 2015


16 juni 2015

Allereerst wil de Partij voor de Dieren zich aansluiten bij de vragen van de PvdA over TivoliVredenburg wat betreft de aansprakelijkheid, de enorme kosten om het geluidslek te dichten en de vraag over rolstoeltoegankelijkheid. Een aantal partijen hebben het zorgen over de fietsparkeervoorzieningen en de fietsparkeerbalans in het Stationsgebied. Daar sluiten wij ons bij aan.

Over het stationsgebied is de afgelopen tijd veelvuldig gesproken, met name in het kader van de Toekomstvisie voor fase 2, waarbij het vooral over verkeer en kansen voor ondernemers ging. De Partij voor de Dieren heeft daarbij aangegeven dat er kansen liggen op het gebied van een écht autoluwe stad, écht gezonde verstedelijking, échte vergroening en een hoofdrol voor OV en fiets.

Het heeft geen zin om de hele discussie van krap een week geleden te gaan herhalen. Over mobiliteit en economische groei heeft de Partij voor de Dieren wat het Stationsgebied betreft even genoeg gezegd. Daarom beperken wij ons tot duurzaamheid en groen.

In de VJN 2015 wordt veel gesproken over investeren in inwoners en kansen voor de stad. De Partij voor de Dieren wil benadrukken dat investeren in een groen stationsgebied betekent dat er geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid van deze stad voor haar inwoners. Het college lijkt dat zich dat in de Toekomstvisie voor fase 2 van het stationsgebied te beseffen, alleen al de naam ‘Healthy Urban Boost’ spreekt in dat kader tot de verbeelding, maar de Partij voor de Dieren wil niet alleen mooie woorden en mooie plaatjes in een glossy document.

Wat betreft ‘duurzaamheid’: in 2009 is het principe van duurzaamheid toegevoegd aan de algemene programmadoelstelling Stationsgebied, die vastgelegd is in de uitvoeringsovereenkomst met het Rijk. Nu staat er in het Meerjarenprogramma Stedelijke Ontwikkeling, Onderdeel Stationsgebied, dat voor fase 2 duurzaamheid een toegevoegde doelstelling is. Dat wisten we natuurlijk al zes jaar. Echter, nú, in 2015, gaat de gemeente Utrecht pas duurzaamheidsmaatregelen uitwerken via deelname aan het project Climate-KIC. Voorzitter, kan de wethouder uitleggen wat dit inhoudt? Daarbij worden de volgende prioriteiten onderzocht: energieneutraal gebied, klimaatneutraal gebied en aantrekkelijk gebied. Grote woorden, helaas geen nadere uitwerking. En er staat: “Aanvullend op Climate-KIC worden ook andere onderzoeksmogelijkheden onderzocht.” Dus: de mogelijkheden om te onderzoeken wat we gaan onderzoeken wat betreft de mogelijkheden rondom duurzaamheid. Graag krijgen we hier van de wethouder een heldere toelichting op. Veel prachtige “HUB” (Healthy Urban Boost) woorden, maar hebben ze ook inhoud, dat is de vraag. Wanneer gaan de onderzoeken van start en wanneer kan de raad daarvan de resultaten verwachten?

Dan nog even tot slot over groen. Een groen stationsgebied. Hoeveel m2 groen gaat u concreet realiseren in het stationsgebied? De bouwput van fase 1 is één groot betonblok. Heeft u al enig idee hoeveel m2 groen u gaat realiseren om ook dit deel van de stad gezond en klimaatbestendig te maken? In de programmaonwikkeling gaat het alleen over de Bomenvisie Stationsgebied en niet over vierkante meters groen. In de Toekomstvisie fase 2 ging het alleen over groene daken. Heeft de wethouder ook een “groene doelstelling”? De boombalans staat inmiddels fors in de min, D66 stipte het al even aan, en Utrecht bungelt nog steeds onderaan het lijstje van minst groene steden in Nederland. Er stonden in 2007 978 bomen in openbaar gebied, de 44 op het terrein van de Jaarbeurs niet meegerekend. Inmiddels zijn 424 bomen gekapt en volgens de huidige prognose zullen er over ruim tien jaar weer evenveel bomen als in 2007 staan. Zijn we dan klaar? Nee! In 2007 was het stationsgebied allesbehalve groen te noemen en blijkbaar mogen we blij zijn als het in 2030 weer net zo “groen” is als toen. Heeft de wethouder ook een doelstelling wat betreft het aantal bomen die verder gaat dan herstellen wat gekapt is en zo ja: kan de wethouder die doelstelling verhelderen?

Laat ik afsluiten met de belofte dat de Partij voor de Dieren er scherp op toe zal zien dat dit college haar mooie woorden waar gaat maken wat betreft een duurzaam en groen stationsgebied.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stedelijke ontwikkeling Voorjaarsnota 2015

Lees verder

Commissiebijdrage openbare ruimte, groen en duurzaamheid Voorjaarsnota 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer