Commis­sie­bij­drage Duur­zaam­heids­verslag


25 augustus 2015

Ten eerste willen wij de wethouder danken voor dit eerste duurzaamheidsverslag, dat tot stand is gekomen dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren. Complimenten voor het maken van dit verslag. De Partij voor de Dieren wil vandaag kort ingaan op de inhoud van het Duurzaamheidsverslag zoals dat nu voor ons ligt en welke verbeterpunten wij in een volgende versie van het Duurzaamheidsverslag terug willen zien.

Het verslag is op dit moment opgebouwd uit 41 duurzaamheidsindicatoren. Niet voor alle relevante onderwerpen was genoeg informatie beschikbaar. Tijdens de RIA hebben wij begrepen dat volgend jaar het duurzaamheidsverslag uitgebreid zal worden met een aantal nieuwe indicatoren. Tijdens de RIA kon nog niet verteld worden welke dat zullen zijn. Kan de wethouder enig inzicht geven welke duurzaamheidsindicatoren naar verwachting in een volgend verslag toegevoegd zullen worden? Zo nee, wanneer weet ze dit wel?

Dan over naar de inhoud van het huidige verslag. Alleen wij missen in het verslag een duidelijk nulmeting: waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Ook is er niet bij elke indicator aangegeven wat het doel is voor de komende jaren. Dit maakt het moeilijk om alle informatie uit het Duurzaamheidsverslag op waarde te schatten en dat is jammer.Graag een reactie van de wethouder op het toevoegen van een concreet startmoment en het opnemen van duurzaamheidsdoelen in alle mogelijke grafieken. Zonder ijkpunt en doel blijft duurzaamheid een weinig concreet begrip.

Ook het duurzame gedrag van de inwoners van Utrecht speelt mee voor de duurzaamheid van de gemeente als geheel en wordt ook zodanig benoemd in de indicatoren in het verslag. Wat betreft landbouw en voedsel is er duidelijk nog een grote slag te slaan. Een veel gehoorde stelling is “Een vegetariër in een hummer is beter voor het milieu dan een vleeseter op de fiets”. Het spreekt tot de verbeelding en het geeft zeer duidelijk weer dat met het eten van minder of zelfs geen vlees, een enorme milieuwinst te boeken valt en het promoten van een meer plantaardig dieet zou de gemeente Utrecht geen windeieren brengen, want het is ons inziens een onmisbarestap richting een klimaatneutrale stad.

Het eten van vlees, het percentage vleesverlaters en vegetariërs of veganisten zou wat de Partij voor de Dieren betreft daarom niet in het Duurzaamheidsverslag mogen ontbreken. Nu wordt alleen de aanschaf van biologische en fair trade producten in een grafiek gezet en dat is ons inziens onvoldoende. Bijvoorbeeld: de gemeente Amsterdam heeft de vleesindicator wel toegevoegd aan de ‘Amsterdam Gezonde Stad Monitor’. De inwoners van Amsterdam eten 200.000 varkens per jaar. En Utrecht? Met die gegevens kun je als gemeente berekenen wat je footprint is in samenhang met de omgeving en de doelstelling die je daarvoor hebt. Utrecht zou dat ook moeten doen. Graag een reactie van de wethouder.

Tot slot: de Partij voor de Dieren mist een passende “slot” paragraaf in het Duurzaamheidsverslag. Welke conclusies kunnen we trekken? Wat is de staat van de duurzaamheid nu we 41 indicatoren in beeld hebben gebracht? Hoe doen we het in vergelijk tot andere steden? Hoe doen we het ten opzichte van de landelijke trend? Graag ziet de Partij voor de Dieren bij een volgend verslag een concrete conclusie toegevoegd. Want als we hier geen conclusies uit trekken, blijft duurzaamheid het vage containerbegrip dat we juist met dit Duurzaamheidsverslag wilden concretiseren. Het Duurzaamheidsverslag is gebaseerd op het rapport van Planbureau van de Leefomgeving. Zij signaleren echter ook dingen: waarin schieten we tekort? Dit mag niet ontbreken in de conclusie Duurzaamheidsverslag. Graag een reactie van de wethouder en een toezegging om dit onderdeel van het verslag in een volgend verslag mee te nemen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage VRU verkeersmodel

Lees verder

Commissiebijdrage Motorcrossclub Zuilen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer