Commis­sie­bij­drage Motor­crossclub Zuilen


27 augustus 2015

De Partij voor de Dieren vindt het heel vervelend dat zoveel inwoners van Zuilen last hebben van geluidsoverlast door motorcrossclub Utrecht. We zijn in februari bij de informatiebijeenkomst in Zuilen geweest en toen bleek dat de vergunning voor de motorcross in eerste instantie minder ruimte liet dan de motorcrossclub nu krijgt. Door de uren en dagen waarop men mag gaan crossen nog meer uit te breiden zal de overlast alleen maar toenemen. De vele bewoners die hebben geklaagd over de geluidsoverlast lijken niet al te serieus genomen te worden. Wij vragen de wethouder dan ook in hoeverre hij de bewoners tegemoet wil komen en wat de gemeente concreet doet om de overlast te gaan verminderen. Daarnaast pleiten wij ervoor de uitbreiding van de vergunning niet te verlenen aan de motorcrossclub.

Het idee van GroenLinks kan sympathiek zijn, maar de Partij voor de Dieren wil ook geen gecross in de natuur. We zijn kritisch over locaties en willen deze alleen op industrieterreinen zo ver mogelijk van woonwijken.

Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt er serieus gekeken naar een verhuizing naar een andere locatie waar minder overlast ontstaat voor bewoners, zoals de binnenring van Lage Weide. Tijdens de bijeenkomst zei de motorcrossclub dat er wellicht toegewerkt gaat worden naar elektrische motoren. De PvdD vraagt zich af of de motorcrossers dit echt gaan doen, omdat brullende motoren vaak als extra vermaak worden ervaren door crossers. Indien dit wel een serieuze optie is voor de motorcross zou dit veel minder overlast veroorzaken voor omwonenden. Wij pleiten er dan ook voor dat de gemeente naar serieuze oplossingen kijkt om de overlast zwaar te verminderen of weg te nemen door deze en andere praktische maatregelen te nemen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

CommissiebijdrageĀ Duurzaamheidsverslag

Lees verder

Commissiebijdrage Bomenbeleid Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer