Commis­sie­bij­drage Duur­zaamheid en Bereik­baarheid Program­ma­be­groting 2016


16 oktober 2015

Duurzaamheid
Voorzitter, het lijkt de PvdD een mooi moment om het 11 pagina tellende hoofdstuk duurzaamheid in de programmabegroting een beetje op te krikken vanavond. Daarom komen wij met vier voorstellen en 1 onderbouwingsverzoek:

Ten eerste onze positie als fairtrade-gemeente. Als fairtrade gemeente spreek je logischerwijs je uit vóór fairtrade, maar neemt de gemeente dit ook op in beleid en koopt zij fairtrade in.

Als je je committeert aan deze richtlijnen moet je er ook naar handelen, en bij dat inkopen gaat het nog niet helemaal goed. Bij vergaderingen, bijeenkomsten en recepties zijn nog niet alle producten die worden gebruikt namelijk fairtrade. Vanavond willen wij er 1 uitpikken: chocolade.

Het kopen van chocolade met het Fair Trade-keurmerk is van groot belang om kindslavernij in de cacao-industrie te beëindigen. Waarbij je de conclusie nu dus kan trekken: als je geen fairtrade chocolade koopt, draag je bij aan kindslavernij. Daarom de vraag aan de wethouder => is dit college bereid haar fairtrade beleid serieus te nemen en de niet fairtrade chocolade zo spoedig mogelijk te laten vervangen door Fair Trade chocola?

Ons tweede punt van vanavond gaat om Meat free Monday. Dit is een initiatief van Paul McCartney die overheden, bedrijven, organisaties en burgers oproept op maandag geen vlees of vis te eten. Afgelopen maandag was er een Meat Free Monday op de Universiteit Utrecht. Wij waren daar aanwezig. Wat een geweldig initiatief! Op de Universiteit gaan ze nu kijken hoe ze dit concept verder kunnen uitwerken. Dat zien wij graag ook terug binnen de gemeentelijke organisatie.

En ja dat is mogelijk door te kijken naar hoe Rotterdam sinds kort hiermee aan de slag is gegaan. Daar heeft wethouder Eerdmans op 5 oktober, de dag na dierendag een Meat free Monday georganiseerd. Wij vragen vanavond dan ook aan de wethouder om in gesprek te gaan met de wethouder in Rotterdam en met the Green Office van UU om ook binnen de gemeentelijke organisatie een Meat free Monday te organiseren.

Onze derde punt gaat over lichtvervuiling. Er moet een goed plan van aanpak komen om lichtvervuiling tegen te gaan, zoals een campagne ‘De laatste doet het licht uit’.
Ik word er nu al weer tureluurs van dat ik elke dag de lampen kan gaan uitzetten in de vergaderruimtes rondom ons kantoor. Op 24 oktober is het weer nacht van de nacht, een mooie gelegenheid om te laten weten dat de gemeente met een plan van aanpak komt. Wij willen in ieder geval in dat plan hebben staan dat er in gemeentelijke gebouwen ‘s avonds en ‘s nachts geen onnodig licht brandt. En de gemeente moet burgers en bedrijven gaan stimuleren om dat ook niet meer te gaan doen. Is de wethouder bereid een plan van aanpak te gaan maken?

Ons vierde punt bij duurzaamheid zijn terrasverwarmers. Dit is een trend die zich steeds verder uitbreidt over de stad en de Partij voor de Dieren vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling, gezien het feit dat terras-verwarmers enorm veel onnodige energie gebruiken en veel schadelijke stoffen uitstoten.

Is de wethouder bereid om het gebruik van terrasverwarmers bij horecagelegenheden te demotiveren en in 2020 geheel te verbieden?

Bereikbaarheid
En dan het hoofdstuk bereikbaarheid, wat je eigenlijk beter Luchtkwaliteit kan noemen. Want daar gaat het wat ons betreft om. Op pagina 90 van de programmabegroting gaat het mis, want daar staat dat alle bestemmingen bereikbaar moeten zijn met de auto. Die doelstelling kan echt niet! Is het college bereid de doelstelling ‘in de stad zijn de bestemmingen bereikbaar met de auto’ uit de begroting te schrappen?

Want anders blijft Utrecht voor altijd een autostad. Zo wordt in de programmabegroting aangegeven dat de doelstelling van dit college is dat in 2019 nog steeds meer dan 1 op de 3 mensen de auto kan gebruiken voor verplaatsingen in, van en naar de gemeente Utrecht. We zaten in 2014 op 40 procent.

Waarom wordt de doelstelling niet hoger gelegd? In steden als Groningen, Zwolle en Leeuwarden is het al wel gelukt om 40 procent van alle verplaatsingen per fiets te laten gebeuren, ten opzichte van 1 op de 4 mensen in Utrecht. Is het college bereid navraag te doen bij de gemeentes Groningen, Zwolle, Leeuwarden en Amersfoort hoe zij het voor elkaar hebben gekregen om meer dan 40 procent van hun verplaatsingen per fiets te laten gebeuren?

De enige oplossing voor de problemen in Utrecht wat betreft luchtkwaliteit en leefbaarheid zijn minder (vervuilende) auto’s. Het moet onaantrekkelijk worden om met de auto naar de stad te komen. Want het grootste probleem in Utrecht is het aantal mensen dat de auto instapt om naar Utrecht te rijden. Wij willen 2 oplossingen om (vervuilende) auto’s buiten de stad te laten hier nog graag noemen en wij horen graag de reactie van de wethouder hierop.

  1. Het moet staand beleid worden dat de gemeente geen verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer meer aanlegt of verbreedt.
  2. De gemeente moet een gedifferentieerd parkeertarief gaan invoeren op basis van de mate van milieuvervuiling van de auto. Dat kan ik Utrecht goed, omdat we al met een parkeersysteem werken op basis van kentekens.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stationsgebied Programmabegroting 2016

Lees verder

Commissiebijdrage Openbare ruimte en groen Programmabegroting 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer