Commis­sie­bij­drage Stati­ons­gebied Program­ma­be­groting 2016


13 oktober 2015

Twee weken terug was ik, samen met enkele anderen van u, in het Stadskantoor om voorgelicht te worden over de ontwikkelingen in het stationsgebied. Misschien heeft het deels te maken met het feit dat ik hier nog niet zo lang meeloop, maar ik was hoogst verbaasd over de grote hoeveelheid vierkante meters kantoorpand die hier gebouwd gaan worden, en over de vanzelfsprekendheid waarmee een en ander gepresenteerd werd.

De stelling dat vastgoed bijdraagt aan het creëren van levendigheid op een plek, is voor de PvdD niet te volgen. Een prettige omgeving, met ruimte en groen, draagt er meer aan bij dat mensen er willen verblijven dan alleen maar stenen. We vragen ons daarom af waarom bij de prestatie-indicatoren die in de PGB gekoppeld zijn aan de doelstelling een aantrekkelijk Stationsgebied te realiseren, niet de toename van het aantal vierkante meters Groen is opgenomen. Duurzaamheid wordt weliswaar meegenomen in de planvorming, maar als het aantal vierkante meters kantoren, hotels, winkels, horeca en cultuur gemeten kan worden, waarom dan niet ook het aantal vierkante meters groen monitoren?

De verbazing over het bouwen van al deze vierkante meters kantoor wordt bij onze fractie alleen maar groter als we ons realiseren dat er aan de andere kant van het spoor (stadskant van het station), juist heel veel kantoor-oppervlak leeg staat. Waarom moeten er zo ontzettend veel nieuwe kantoorpanden gemaakt worden, als er door renovatie of herontwikkeling wellicht ook gebruik gemaakt kan worden van deze leegstaande kantoren? Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en zuinigheid lijkt ons dit een gemiste kans.

Bovendien begrepen we dat er voor een groot deel van de geplande nieuwe kantoorgebouwen nog geen gebruikers zijn. Waarom zoveel vierkante meters kantoor realiseren, als daar op dit moment helemaal geen vraag naar is? Een van de ambtenaren meldde vorige week dat er hiermee “in ieder geval ook vulling wordt geregeld voor de jaarbeursplein parkeergarage”. Dit lijkt ons de omgekeerde wereld: nog meer gebouwen neerzetten om daarmee de faciliteit voor een stroom auto’s de stad in te verantwoorden. De oplossing lijkt ons duidelijk: als het aantal meters kantoorpand wordt ingedamd wordt ook de parkeergarage overbodig!

We vinden het teleurstellend dat de gemeente bij de aanbesteding van deze projecten het aspect duurzaamheid niet als harde eis meeneemt. Graag horen we van de wethouder in hoeverre de gemeente bij de aanbesteding van al deze projecten eisen heeft gesteld en zou kunnen/willen stellen op het gebied van duurzaamheid. Het gaat ons daarbij om het energiegebruik als de gebouwen er staan, maar ook de duurzaamheid van het bouwproces, bijvoorbeeld de materialen die gebruikt worden.

Om positief af te sluiten wil ik tot slot benoemen dat de PvdD blij is uit de “peilstok Stationsgebied” te vernemen dat we de uitwerking van het scenario een park op het Smakkelaarsveld nog dit jaar in de commissie kunnen verwachten. We zijn heel benieuwd naar de uitwerking van dit plan.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stedelijke ontwikkeling Programmabegroting 2016

Lees verder

Commissiebijdrage Duurzaamheid en Bereikbaarheid Programmabegroting 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer