Commis­sie­bij­drage Openbare ruimte en groen Program­ma­be­groting 2016


16 oktober 2015

Steeds weer worden er bomen gekapt alsof het niks is. Het college wilt toch ook een groene, gezonde stad waar men prettig in verblijft? Er wordt steeds gesproken over “waar mogelijk worden bomen gespaard en/of vervangen”. We mogen al blij zijn als eeuwenoude bomen vervangen worden door sprietjes en dan nog niet eens op dezelfde plek maar geheel ergens anders… Daar hebben uw lokale bewoners niks aan. Mensen willen ook in de stad omringd worden groen en natuur. U schrijft zelf al dat groen hoog op de agenda van de bewoners staat. Helaas niet zo hoog op die van het college.. Aangezien er te lezen is dat vanaf 2016 ruim een miljoen minder wordt begroot voor de “ontwikkeling van een aantrekkelijke groene leefomgeving dicht bij huis.” Kan de wethouder antwoord geven waarom er ruim een miljoen minder is begroot?

Niet alleen zijn bomen nodig voor het welbevinden van bewoners, ze zijn ook van bittere noodzaak voor ons als mens. Ze zijn een natuurlijke oplossing voor wateroverlast en verhitting. Bomen zuiveren daarnaast de lucht elke dag weer van alle auto’s, bussen en taxi’s die door de stad scheuren terwijl er kinderen met hun fietsjes door de stad naar school rijden. Wilt u voor hen geen gezonde, groene toekomst? Daarnaast zijn bomen niet alleen voor ons als mens van belang, ze zijn er ook voor onze andere bewoners, zoals vogels, vleermuizen en andere dieren. Bomen zijn hun leefomgeving en daar hebben we rekening mee te houden. U wilt toch ook dat onze Utrechtse jeugd nog kan genieten van bv een specht in het park? Bovendien is behoud van bomen veel goedkoper dan ze te vervangen.

We begrijpen dat er bij hoge uitzondering bomen gekapt moeten worden, alleen als bomen ziek zijn of voor onveiligheid zorgen. De criteria voor kapvergunningen moeten wat ons betreft daarom worden aangescherpt. Vooral op de criteria veiligheid, ziekte en levensduur is het noodzakelijk. De PvdD is tevens van mening dat de criteria om te kappen als het gaat om woningbouw, leidingen, kabels en straatvernieuwing veel strenger moeten. Graag willen we een toezegging dat er een evaluatie zal plaatsvinden van de criteria voor het kappen van bomen en deze evaluatie naar de raad wordt gestuurd. Daag uzelf uit, zie de bomen als een noodzakelijk, kostbaar en gewaardeerd onderdeel van de stad en ga er ook zo mee om. Vind oplossingen zodat ze behouden kunnen blijven.

Nog twee punten: Baggeren kan in Utrecht het hele jaar door, alleen als er bepaalde diersoorten zijn, dan mag het niet. Maar hoe controleert de gemeente dat? Het klinkt als beleid waarbij er een te grote onzekerheid bestaat dat dieren alsnog worden gedood door het baggeren. Is de wethouder bereid de regels aan te passen en baggeren niet meer toe te staan in de periodes van winterslaap en broedseizoen? Graag uw reactie.

De PvdD vindt het heel fijn dat de gemeente geen gif meer gebruikt bij het onderhoud van de openbare ruimte. Helaas doen bedrijven en woningcorporaties dit nog wel. Is de wethouder bereid om bedrijven en woningbouwcorporaties aan te spreken om het gebruik van gif te stoppen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Duurzaamheid en Bereikbaarheid Programmabegroting 2016

Lees verder

Commissiebijdrage vernieuwde armoedeaanpak 2017-2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer