Commis­sie­bij­drage vernieuwde armoe­de­aanpak 2017-2020


29 oktober 2015

Er is al veel gezegd deze middag en de Partij voor de Dieren kan zich goed aansluiten bij de visie van de PvdA.

De Partij voor de Dieren zet mededogen voorop in de keuzes die zij maakt. Dat doet dit college helaas niet.

Er is namelijk sprake van een landelijke stijging van armoede in Nederland, maar dit college valt wel heel makkelijk terug op de voorspelling van het Sociaal Cultureel Planbureau dat het aantal mensen met een minimuminkomen gaat dalen. Wij vinden dat dan ook een slechte ontwikkeling dat er voor de periode 2017-2020 geen extra budget wordt uitgetrokken om armoede aan te pakken.

En sterker nog, het budget daalt zelfs een beetje (van 12.973.000 in 2016 naar 12.654.000 in 2019). Die daling is opmerkelijk, want we kunnen op onze klompen aanvoelen dat het leven de komende jaren alleen maar duurder en ingewikkelder wordt: door inflatie gaan prijzen stijgen, wonen in onze geliefde stad Utrecht wordt alleen maar duurder, werk wordt door flexibilisering alleen maar onzekerder en door individualisering neemt het aantal life events (belangrijk begrip in de nota) toe. Armoede neemt hiermee dus ongetwijfeld ook toe, en dus zal er meer budget nodig zijn.

Dan nog een andere punt: Hoewel het thema gezondheid een paar keer ter sprake komt als het om armoede gaat, krijgt gezondheid nergens een plek in de aanpak van armoede. Terwijl we weten dat armoede leidt tot ongezondheid, niet alleen door weinig sporten, maar ook door slecht eten. In de aanpak van armoede moet veel meer aandacht komen voor het stimuleren van gezonde, duurzame, klimaat- en diervriendelijke voeding. Houders van een U-Pas moeten bijvoorbeeld korting kunnen krijgen bij natuurwinkels. Graag een reactie van de wethouder op het idee om de U-pas mogelijkheden uit te breiden en daarin ook voeding als onderdeel op te nemen.

Dan nog kort over de Voedselbank. De financiering van de Voedselbank wordt structureel gestopt en de Voedselbank kan vanaf 1 januari 2017 aanspraak maken op projectmatige financiering in een nieuw stimuleringsfonds. Dat is wat ons betreft asociaal en niet duurzaam. De Voedselbank moet juist meer structurele gelden toegewezen krijgen, opdat het ook zelf biologisch, duurzaam en diervriendelijk kan gaan inkopen.

En dan nog naar de Dierenvoedselbank in Utrecht, bent u op de hoogte van het bestaan ervan en ziet u mogelijkheden om deze Dierenvoedselbank te ondersteunen met het liefst structurele, maar anders incidentele mogelijkheden om hun werk uit te kunnen voeren?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Openbare ruimte en groen Programmabegroting 2016

Lees verder

Commissiebijdrage Bomen Zuiderpark en Golfclub De Haar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer