Raads­bij­drage Voor­jaarsnota 2015


30 juni 2015

De Partij voor de Dieren start vandaag door even stil te staan bij de baanbrekende uitspraak in de klimaatzaak van Urgenda van afgelopen week. De staat wordt namelijk verantwoordelijk voor de klimaatverandering die zij veroorzaakt, wat ook zeker z'n weerslag heeft op Utrecht. Het is pure noodzaak om harder te trekken aan het voorkómen van klimaatverandering, wij zijn namelijk mede verantwoordelijk voor de grote klimaatproblemen, hongerproblemen, waterproblemen en ga zo maar door, elders op de wereld. Onze footprint is groter dan de aarde ons kan geven en ieder jaar zijn we sneller door onze ecologische begroting heen. Wij nemen een voorschot op de toekomst: als bij een lopend buffet scheppen wij meerdere borden vol en de rest achter ons heeft pech, want het eten is op. De aarde, haar bewoners en de toekomstige generaties hebben lege borden.

We moeten ons dan ook hier in Utrecht bewuster zijn van onze rol In het tegengaan van klimaatverandering. Laten we een echte klimaatstad worden in plaats van te willen streven naar het zijn van de beste cultuurstad, winkelstad, evenementenstad, parkeerstad, kantorenstad etc. We moeten nu de keuze maken om een klimaatstad te worden.

Maar op dit moment moeten we nog 25% minder CO2 gaan uitstoten om de doelstelling van 2020 te gaan halen. 25%! Dat kan alleen als ook wij hier op het stadhuis ons gedrag aanpassen en niet zoals het college vaak aangeeft door te wachten op technieken die er nog aankomen en maatregelen die nog in uitvoering zijn.

Daarom dient de PvdD twee moties in. Ten eerste, duurzaamheid op het stadhuis, ter voorkoming van het nutteloos weggooien van energie en geld. Wij zitten nu ruim een jaar hier op het stadhuis en hebben al onze energieverspillende frustraties in 1 motie samengevat. Onder andere het niet uitzetten van verwarming tijdens de wintermaanden in de avonduren, geen lampen uit te zetten na gebruik van een ruimte en het weggooien van goede planten of voedsel. De motie luidt ‘een betere wereld’.

De tweede motie gaat in op onze enorme consumptie van dierlijke eiwitten. De productie hiervan zorgt onder meer voor de vernietiging van regenwoud in Brazilië door de aanleg van sojaplantages voor veevoer en zorgt voor droogte in Afrika doordat wij al het water gebruiken. Wereldwijd stoot de veehouderij meer broeikasgassen uit dan alle auto's, vrachtwagens, treinen, boten en vliegtuigen samen.

Tijdens het laatste partijcongres van de PvdD was Henriette Prast uitgenodigd, Eerste Kamerlid van D66. Zij gaf een vlammend betoog over de keuzevrijheid van het eten van vlees/vis. Zij gaf aan dat je het ook om kan draaien. Biedt iedereen standaard vegetarisch eten aan, en als mensen vlees/vis willen kunnen ze dit doorgeven. Dat lijkt ons nou een briljant plan. Dus wij stelen dit D66 plan even en stellen het volgende voor: al het aangeboden eten op het stadhuis is standaard vegetarisch, mits iemand aangeeft biologisch vlees of vis te willen. Dus onze etentjes bij het presidium, de lunches tijdens de raadsdagen, en ja ook de hapjes tijdens de raad. Belangrijk detail: de keuzevrijheid blijft, waar D66 en zelfs GroenLinks zo enorm aan hechten. Bij deze dient de PvdD dan ook de volgende motie in: dieetwens vlees en vis.

Verder doorgaand op duurzame energie. Zoals ook al in de commissie aangegeven, we kunnen de doelstellingen niet alleen halen met zonne-energie. Windenergie is essentieel. Tijdens de commissie gaf wethouder Van Hooijdonk aan dat er een aangenomen motie ligt uit 2011 om polder Rijnenburg geschikt te maken voor windenergie. Maar dat is alweer 4 jaar geleden. We kunnen niet meer wachten. En ja, wachten waarop eigenlijk? Op het Energieplan? Ook daar hebben we al een jaar op zitten wachten, nu doorpakken dus. Daarom dienen de PvdD en de ChristenUnie de volgende motie in: start met wind- en zonne-energie in polder Rijnenburg.

Daarnaast is een van de grote problemen in Utrecht de hoeveelheid auto's die in onze stad rijden en blijven rijden als je hier geen doelstellingen op maakt. Dit college wil de doelstelling van 40% van al het vervoer per auto, niet wijzigen. Ongelofelijk. Daar moet je juist op inzetten. Nog maar 15 procent gaat met het ov en 27 procent per fiets. We moeten streven naar 40 procent fiets in plaats van auto in 2020! En ja dit kan, in de echte fietssteden van Nederland zoals Zwolle, Groningen, Friesland en Amersfoort is dit nu al realiteit. Daarom de volgende motie, verlaging doelstelling 40% verkeersbewegingen auto.

En ja, ook de nu zo geliefde milieuzone moet verder ter discussie worden gesteld. Want deze milieuzone zet geen zoden aan de dijk om de luchtkwaliteit echt beter te maken. Daarvoor moet de milieuzone flink uitgebreid worden naar meer auto's die de stad niet meer in kunnen rijden. De PvdD vindt dat we niet kunnen wachten tot de evaluatie er is om daarna pas met elkaar hierover te gaan praten. Daarom dienen wij de volgende motie in: Motie uitbreiding Milieuzone Utrecht.

Dan over naar elektrisch rijden in Utrecht. Er worden allemaal mooie nieuwe technieken op de markt gebracht voor laadpalen, maar waar blijven de auto's zélf? Er rijden hier nu nog veel te weinig elektrische auto's. In enkele steden, zoals Rotterdam en Amsterdam, zijn er subsidieregelingen voor de aanschaf van een elektrische auto, in combinatie met een sloopregeling. In Rotterdam is deze regeling er voor ondernemers en particulieren. Utrecht heeft dit alleen maar voor scooters. Een gemiste kans volgens de PvdD. De sloopregeling werd betaald uit FES-gelden. Een subsidiepot vanuit het rijk. Deze stopt alleen per 31 december 2015. Wij willen dan ook wethouder Van Hooijdonk oproepen zich in Den Haag hard te maken voor een nieuwe sloopregeling, waarbij mensen een oude, vervuilende auto inleveren en daar met een subsidiebedrag voordeliger een elektrische auto voor terug kunnen kopen. Daarom dienen wij de volgende motie in: verlenging sloopregeling en stimuleringsregeling elektrische auto.

Door naar stadslandbouw, we hadden het er al over tijdens de commissiebehandeling. De subsidieregeling voor stadslandbouw is er niet meer. Waarom? Dat is voor ons een raadsel. Helemaal gezien het feit dat de regeling 2,5 keer overvraagd is. Er zijn nu nog wel mogelijkheden voor subsidie voor stadslandbouw, maar wethouder Geldof was duidelijk in zijn beantwoording dat deze regelingen niet alleen voor stadslandbouw zijn en dus ook ergens anders voor ingezet kunnen worden. Wat zonde! Er zijn zoveel mensen in Utrecht die dit graag willen doen en het past bij het groene imago van deze stad. Daarom vragen wij het college via deze motie opnieuw een subsidieregeling voor stadslandbouw in het leven te roepen. De motie luidt: Blijf initiatieven stadslandbouw steunen.

Dan ons 1 na laatste punt tijdens de Voorjaarsnota. De lage prioriteit voor natuurvriendelijke oevers. We betreuren het dat dit college vindt dat eerst al het achterstallig onderhoud weg moet voordat je aan natuurvriendelijke oevers kan beginnen. Een gemiste kans, want natuurvriendelijke oevers zijn goed voor mens en dier, zorgen voor een mooie aanblik van de stad en trekken toeristen. Van de doelstelling van 4 kilometer natuurvriendelijke oevers in 2015 is nu nog maar 35% gerealiseerd. De PvdD vraagt dan ook in de volgende motie om de prioriteit weer bij natuurlijkvriendelijke oevers te leggen en eind 2015 op z'n minst 75% van de oevers te hebben aangelegd om bij de presentatie van de volgende Voorjaarsnota trots te kunnen zeggen dat 100% gerealiseerd is. De motie luidt: natuurvriendelijke oevers verdienen prioriteit.

Dan meteen ook waar de PvdD het geld vandaag haalt, voordat de VVD weer begint te roepen over dekking. Op pagina 110 van de jaarstukken staat een mooie tabel waarin duidelijk staat dat de realisatie van onder andere recreatiemogelijkheden rondom de stad minder heeft gekost dan begroot en het ontwikkelen van een aantrekkelijke groene hoofdstructuur ook. Een deel van dit geld zien wij graag terug in de subsidie voor stadslandbouw, en de realisatie van natuurvriendelijke oevers.

En natuurlijk vergeten wij wethouder Jansen niet vandaag. Vraag aan de wethouder: kan hij ons vertellen wanneer hij naar de tuincentra gaat zoals beloofd? Verder zitten wij met smart te wachten op de uitkomsten van de Green Deal overeenkomst, de uitkomsten van de gesprekken met Amersfoort en het eerste rapport dierenwelzijn. Is er al meer te vertellen vandaag? Wij horen het graag.