Raads­bij­drage Raads­voorstel Armoe­de­re­ge­lingen


6 december 2018

Een korte bijdrage van onze fractie. We zien voorstellen die armoede gaan bestrijden en waaraan meer budget en verruimde regelingen gekoppeld worden. Daar zijn we blij mee.

Twee opmerkingen die we willen maken:

  • 1. Met betrekking tot het punt van de studietoeslag Participatiewet. Mooi dat er een stijging is naar 200 euro, maar dit zou eigenlijk 25% van het minimum jeugdloon voor 18 tot 22-jarigen moeten zijn. Goed dat er eind 2019 geĆ«valueerd en eventueel nog meer verhoogd gaat worden. We hopen ook dat het bekend maken van deze studietoeslag ook echt goed aangepakt wordt. Want dat is wel noodzakelijk. We doen graag mee aan de motie Hoogte Studietoeslag die oproept te onderzoeken of het bedrag omhoog kan
  • 2. We zien vandaag veel moties die de armoederegelingen verbeteren en het pakket van de U Pas verder uitbreiden. Onder sommige van die moties staan we al. Vorig jaar hebben we zelf korting op de dierenarts binnen de U Pas gekregen. Als Partij voor de Dieren vinden we dat mensen die recht hebben op een U pas zoveel mogelijk zelf de keuze moeten hebben om te beslissen hoe ze hun budget uitgeven, en dat de U Pas dus ook veel moet aanbieden. We zijn voor persoonlijke vrijheid. Daarom steunen we vandaag alle uitbreidingen van de U pas en armoederegelingen.

En stemmen we ook voor alle raadsvoorstellen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Kruisvaartkwartier

Lees verder

Commissiebijdrage Woonvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer