Commis­sie­bij­drage Stati­ons­gebied Voor­jaarsnota 2014


17 juni 2014

Stedelijke Ontwikkeling: Stationsgebied
Dinsdagavond 17 juni 2014

Voorzitter, dank u wel,

De herinrichting van het stationsgebied is een zeer langdurig, moeizaam en pijnlijk proces. De vorige fracties hebben daar al veel over gezegd. De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de PvdA wat betreft de zorgen over de hoge, wederom onvoorziene tegenvallers, in totaal 9,7 miljoen extra kosten. Ook D66 en alle overige fracties hebben hier hun zorgen over geuit. Zolang deze extra kosten gelegen zijn in milieukundig onderzoek, verbeteringen in het opzicht van duurzaamheid, etc, dan kan de Partij voor de Dieren hier geen bezwaar tegen hebben. Maar dat is helaas niet helemaal aan de orde. De Partij voor de Dieren is tegen kapitaalverspilling voor grote prestigeprojecten en wij zetten in het algemeen, maar zeker ook voor dit soort bouwprojecten, hoog in op duurzaamheid. Wij hebben hierover tijdens het middaggedeelte van deze commissie en gisteren tijdens de commissie Mens en Samenleving al het nodige over gezegd en dat is hier onverminderd geldig. Vraag daarover aan de wethouder: kunt u meer inzicht geven in mate waarin er met de herinrichting van het stationsgebied rekening gehouden is met duurzaamheid en hoeveel geld heeft de gemeente daarin heeft geïnvesteerd?

De bomenbalans staat in de min, D66 heeft het al genoemd, en voor de Partij voor de Dieren is het onaanvaardbaar dat er nog meer bomen worden gekapt. Vraag aan de wethouder: waarom is het nodig om nog meer bomen in het stationsgebied te kappen en wil de wethouder aangeven waar deze bomen gecompenseerd gaan worden. Hierbij willen wij daadwerkelijk weten waar die exacte locaties zijn die ter compensatie worden aangewezen. De Partij voor de Dieren deelt namelijk de zorg van de ChristenUnie wat betreft het verdwijnen van groen in de stad.

De VVD heeft al zorgen geuit over de bereikbaarheid van het stationsgebied voor fietsers, met name de bereikbaarheid van de fietsenstalling op het Jaarbeursplein. De Partij voor de Dieren is net als de ChristenUnie heel blij met deze fietsenstalling en de Partij voor de Dieren wil benadrukken dat bereikbaarheid voor fietsers zeer belangrijk is en nu hier inderdaad problemen ontstaan, hoe gaat de wethouder dit oplossen? Over de geluiddichtheid van het Muziekpaleis heeft de Partij voor de Dieren vanmiddag ook het nodige gezegd en wij gaan uiteraard mee met de zorgen van de VVD en de SP hieromtrent.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stedelijke ontwikkeling Voorjaarsnota 2014

Lees verder

Commissiebijdrage Dierenwelzijn Voorjaarsnota 2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer