Raads­bij­drage Veegraad


17 december 2020

Raadsvoorstel Verordening Onroerendezaakbelastingen 2021

Stemverklaring: De Partij voor de Dieren is voorstander van een gedifferentieerde OZB waarbij huiseigenaren met een laag energielabel meer betalen dan eigenaren met een duurzaam. Helaas is dit nog altijd landelijk beleid, en dit gezegd hebbend kunnen we instemmen met de Utrechtse verordening.

Raadsvoorstel Wijziging APV en legesverordening en collegevoorstel Nadere regel ten behoeve van vergunningplicht commercieel aanbieden voertuigen

In de commissie noemen we drie mogelijke bezwaren bij het vergunnen van deelmobiliteit: geen centrale stallingen op plekken die nu groen zijn, lage prijzen voor iedereen en vooral wilden we dat er helemaal geen deelmobiliteit vergund gaat worden op basis van fossiele brandstoffen. Op dit laatste punt zei de wethouder: nul nada, niks. Omdat het groen hieronder niet gaat lijden en omdat er geen onnodig hoge prijzen verwacht worden, zijn onze bezwaren weggenomen. We dienen dus geen verbetervoorstellen in, en kunnen ook instemmen met het raadsvoorstel. Want: bij deze dienstverlening zien we vooral voordelen voor inwoners om hun eigen vervoersmiddel de deur uit te doen of niet meer voor de deur te parkeren. We hopen dat de exploitanten van de systemen hun marketingcommunicatie dan ook hierop gaan insteken.

Raadsvoorstel Aanpassen voorwaarde opheffen parkeerplaatsen binnenstad

Wat de Partij voor de Dieren betreft kan het niet snel genoeg gaan met het opheffen van parkeerplaatsen in de binnenstad, en daar overigens ook buiten. We zijn blij dat in de plaats van een autoplek nu verblijfsplekken, fietsparkeerplekken en -nog beter- vergroening gaat komen. We zijn blij dat de wethouder toezegde met een brief te komen waarin ze de raad informeert welke plekken opgeheven worden en welke invulling daarvoor gaat komen. We kijken uit naar een mooiere invulling van de openbare ruimte dan een vervuilend stuk blik.

En we sporen het college aan om snel dekking te vinden voor het opheffen van nog meer parkeerplaatsen. Net als Student & Starter vragen wij de wethouder: kan zij toezeggen al financiering te vinden om meer autoparkeerplaatsen op te heffen op en rond Oudegracht en Janskerkhof, bijvoorbeeld bij de komende voorjaarsnota?

Raadsvoorstel Voortzetting Wijkontwikkelmaatschappij Noordwest en collegevoorstel Intentieovereenkomst

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het aansturen op economische groei en we zijn dan ook geen fan van economische ontwikkelmaatschappijen. In dit geval ligt het toch even anders. De Amsterdamsestraatweg verdient een impuls om verloedering en onveiligheid te voorkomen, en we zien dat de Wijkontwikkel- maatschappij in dit geval een nuttige rol heeft door ook woningen te realiseren, naast het opknappen van winkels.

Raadsvoorstel Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Woonboulevard 2021-2025

De woonboulevard is een mekka voor wie van wegwerpspullen en gratis parkeren houdt. De Partij voor de Dieren ziet niet in waarom wij als gemeente de bedrijven daar moeten stimuleren om hun activiteiten onder een groter publiek mogelijk te maken, en hiermee de negatieve impact op milieu, klimaat en niet te vergeten arbeidsomstandigheden te vergroten. Want, de grootste uitgaven van de BIZ liggen op het punt van marketingcommunicatie. Wij zien vooral kansen op het gebied van het veraangenamen en vergroenen van de verblijfsruimte. Maar in de commissie kwam hier geen beweging op. Als Partij voor de Dieren stemmen we dus niet in met het raadsvoorstel. Wel steunen we de motie van SP en PvdA voor meer inleg door grotere bedrijven en dienen we samen met D66 een motie in tegen het gebruik van kentekencamera’s ten behoeve van marketingcommunicatie. Persoonlijke informatie moet niet gebruikt worden voor de commercie, is ons stellige idee.