Raads­bij­drage Raads­voorstel Deelname expe­riment Centrale Stem­op­neming


17 december 2020

We zijn ons bewust van de nadelen die aan het experiment kleven (extra kosten, spreiding van het telproces over meerdere dagen, extra organisatorische inzet). Desondanks wegen deze nadelen voor onze fractie minder zwaar dan hét grote voordeel: namelijk, voldoende ruimte om veilig en nauwkeurig stemmen te tellen op transparante wijze. Daar ligt voor onze fractie het zwaartepunt, voorzitter. De goede ervaringen van andere gemeenten, en het gegeven dat het verkiezingsproces vanwege corona dit jaar sowieso al anders dan anders zou verlopen, maakt dat de Partij voor de Dieren van mening is dat we het experiment moeten aangaan volgend jaar.