Commis­sie­bij­drage Raads­brief Toepassing algemene verklaring van geen beden­kingen bij omge­vings­ver­gun­ningen (Wabo)


10 december 2020

Inleiding

Deze verklaring is in 2010 al door de raad afgegeven, met als randvoorwaarden:

 • Het college zou de raad jaarlijks een verslag doen hoe zij met de bevoegdheden is omgegaan, zodat de raad kan controleren of dit juist is gebeurd.
 • De avvgb wordt alleen ingezet voor projecten die niet maatschappelijk of bestuurlijk gevoelig liggen
 • We lopen er helaas jaarlijks tegenaan dat zowel de informatie aan de raad vergeten wordt, als dat de avvgb wordt toegepast voor projecten die wél maatschappelijk of politiek gevoelig liggen.
 • Het college wil dan versnellen, maar daardoor kan de raad niet meebeslissen over een bouwplan (Monicahof, Rijnvliet Noord, Trip Lage Weide, Oosterspoorbaan fietspad, recent zonnepanelenweides, …)
 • Nu we eindelijk eens in een officiële setting deze avvgb bespreken wil ik ook graag gezegd hebben dat het frustrerend is dat wij de afgelopen jaren áltijd zelf erachteraan hebben moeten leuren om die afgesproken verslaglegging te ontvangen. En daarbij constateren we ook dat er van de 10-20 gevallen per jaar, er toch altijd wel 1 of 2 bij zaten waar wij echt het niet mee eens waren dat we als raad gepasseerd waren. Ik ben benieuwd hoe andere fracties de toepassing van de avvgb ervaren. En ik vraag van de wethouder graag een reflectie op hoe hij het zelf vindt gaan.
 • Reflecterend op hoe het nu en in de afgelopen jaren gaat is de Partij voor de Dieren in elk geval van mening dat we niet genoeg in de gelegenheid zijn om onze controlerende taak uit te voeren ten aanzien van ruimtelijke plannen waar het college de avvgb op toepast.
 • Om te voorkomen dat we pas zo laat geïnformeerd worden dat het voor de raad niet meer mogelijk is om te corrigeren of richting mee te geven, stelt de Partij voor de Dieren voor om de informatie vóóraf te verstrekken aan de raad.
 • De wethouder stuurt dan bijvoorbeeld maandelijks, of zo vaak als nodig, een memo naar de raad met het voornemen de avvgb toe te passen. We kunnen dan afspreken dat de raad bijvoorbeeld 4 weken heeft om te agenderen of mondelinge vragen te stellen, en als dat niet gebeurt het college het proces gewoon kan voortzetten.
 • Dit voorstel draagt niet alleen bij aan onze eigen controlerende taak, maar maakt het voor het college (én ondersteuning) ook makkelijker inschatten of iets politiek of maatschappelijk gevoelig ligt.
 • Kan de wethouder toezeggen om vanaf 2021 de raad vooraf op een laagdrempelige manier te informeren over zijn voornemens gebruik te maken van de avvgb? En daarbij ook de afwegingen te delen?
 • In 2022 gaat de avvgb op in de omgevingswet. Dat zou een natuurlijk moment lijken om de manier waarop we ermee omgaan aan te pakken, maar dan zitten we nog minstens een heel jaar in de werkwijze waarmee in elk geval onze partij niet tevreden is. Vandaar ons voorstel om volgend jaar dit al te gaan aanpakken. Tegelijkertijd vraag ik ook de toezegging om de werkwijze waarbij de raad zorgvuldig en vooraf geïnformeerd wordt, én de gelegenheid heeft om indien gewenst nog iets mee te geven aan het college, straks ook mee te nemen in de invoering van de omgevingswet.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Woonboulevard 2021-2025

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Deelname experiment Centrale Stemopneming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer