Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Veror­dening Bedrij­ven­in­ves­te­ringszone (BIZ) Woon­bou­levard 2021-2025


10 december 2020

In het zuiden van Kanaleneiland hebben we een stuk stad dat ook wel woonboulevard heet. Een behoorlijk groot terrein waar mensen vooral met de auto heen gaan om vervolgens allerlei spullen, al dan niet op impuls, te kopen. En dan gaat het vaak om niet-duurzame spullen die onderhevig zijn aan trends en mode, waarbij mensen verleid worden om veel te kopen en dus ook veel weg te gooien. En dan is die omgeving ook nog eens een autoparadijs met een transferium en gratis straatparkeren.

Aan de raad wordt gevraagd een mening te hebben over deze Bedrijveninvesteringszone. Mijn fractie ziet drie punten:

1. Er gaat heel veel geld in marketingcommunicatie (105.000 euro)

2. Er gaat weinig geld naar openbare ruimte. En naar groen helemaal weinig (10.000 euro)

3. Vanuit het ondernemersfonds gaat er ook nog eens geld naar camera’s en wordt gestuurd op kentekencamera’s waarbij de informatie gekoppeld wordt aan inspanningen van marketingcommunicatie.

In deze context aan de wethouder twee vragen:

-is hij bereid om als voorwaarde voor subsidieverlening te stellen dat het budget voor Marketingcommunicatie omlaag gaat ten faveure van uitgaven aan de openbare ruimte, met als doel dat de nu vrij onaangename Woonboulevard een prettige, groene verblijfsruimte wordt voor mens en dier?

-is hij bereid om als voorwaarde voor subsidieverlening te stellen dat cameragebruik teruggebracht moet, en dat er een streep gaat door het idee van kentekencamera’s?

We lezen dat ondernemers weerzin hebben tegen het invoeren van betaald parkeren. De Partij voor de Dieren is voorstander van het invoeren van bepaald parkeren in de hele stad. Dus ook hier. Is de wethouder bereid om betaald straatparkeren in te voeren, en dan ook in een groter venster dan alleen tussen 7-10 uur ’s ochtends?

Tot slot voorzitter, al met al hebben wij voor de woonboulevard een beter idee: in de tijd dat mensen toch veel online kopen en er een woningnood is, zien wij op deze plek in de stad liever veel huizenbouw, zodat het echt een Woon-Boulevard wordt. Vraag aan de wethouder: is hij bereid om uit te zoeken welke lege, of niet renderende winkelpanden getransformeerd kunnen worden tot wooncomplexen met liefst ook artistieke werkruimtes?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Aanpassen voorwaarde opheffen parkeerplaatsen binnenstad

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Toepassing algemene verklaring van geen bedenkingen bij omgevingsvergunningen (Wabo)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer