Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Aanpassen voor­waarde opheffen parkeer­plaatsen binnenstad


10 december 2020

Voorzitter, op dit punt kan de Partij voor de Dieren kort zijn. We vinden dit een heel goed voorstel en het kan ons niet snel genoeg gaan. Dat er eerst 60 en nu 40 parkeerplaatsen opgeheven wordt vinden wij aan de karige kant. Want in de omgeving Oudegracht en Janskerkhof valt nog meer winst te boeken.

Met betrekking tot dit voorstel heeft mijn fractie twee opmerkingen:

-We sporen het college van harte aan met de volgende 100 en liefst de resterende 227 uit de bijgevoegde raadsbrief parkeerplaatsen aan de slag te gaan.

-Eveneens sporen wij het college van harte aan om bij ophef van een parkeerplaats zoveel mogelijk te kiezen voor vergroening en fietsparkeerplaatsen (liefst ook in die volgorde). Kan de wethouder dit toezeggen?