Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Wijziging APV en Veror­dening leges ten behoeve van vergun­ning­plicht commer­cieel aanbieden voer­tuigen


10 december 2020

De Partij voor de Dieren vindt het een goed idee dat er meer deelmobiliteit komt, en dat commerciële exploitanten daar vergunningen voor nodig hebben, ook dat deze worden ingezet voor actieve boven passieve vormen van vervoer, en ook elektrische boven fossiele vormen.

Op dit punt hebben we wel een vraag: als het gaat om vormen van deelmobiliteit behalve auto’s, waarom zouden we überhaupt fossiele vormen nog toestaan? Tenzij wij iets over het hoofd zien, zouden we graag een toezegging van de wethouder willen dat fossiele deelmobiliteit niet vergund wordt. Is ze hiertoe bereid? In het voorstel en bijlagen zien we ook geen te vergunnen vormen van fossiele mobiliteit.

We lezen in het raadsvoorstel dat het college verrommeling van de openbare orde door vergunnen van deelmobiliteit tegen wil gaan. Mijn fractie sluit zich daar graag bij aan, want we zien in andere steden dat fietsen, steps, en scooters lukraak in de openbare ruimte geparkeerd worden. Dit willen wij graag voorkomen. Maar als er voor centrale stalling gekozen wordt, maken we ons wel zorgen over: waar dan? Graag een toezegging van de wethouder dat er in elk geval geen groen moet wijken voor deelstalling (maar bijvoorbeeld een autoparkeerplaats).

Tot slot, deelmobiliteit kan wel echt duur zijn en soms kan het alleen met een abonnement. Mijn fractie zou daarom willen dat er scherp gewogen wordt op het criterium kosten bij de puntentelling voor vergunningverlening. En ook dat eenmalig gebruik mogelijk en betaalbaar is. Dit kan door de score voor Dienstverlening/logistieke prestaties te verhogen (nu 15 punten).* Graag een reactie van de wethouder.

{{*en dat kan door Data en interoperabiliteit en Communicatie te verlagen of op te heffen}}

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Regenboogagenda

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Aanpassen voorwaarde opheffen parkeerplaatsen binnenstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer