Commis­sie­bij­drage Regen­boog­a­genda


10 december 2020

Om te beginnen; wat ontzettend fijn dat er ondanks de coronacrisis vooralsnog heel wat heeft kunnen gebeuren om de positie van LHBTI+’ers te verbeteren en er naartoe te werken dat iedereen zich welkom en veilig voelt in onze stad. Als emancipatiepartij staat de Partij voor de Dieren pal achter de regenboogagenda. Er is nog wel meer werk aan de winkel.

Ik wil voor nu graag twee belangrijke dingen aanhalen.

  1. Ten eerste suïcidaliteit. 113 zelfmoordpreventie meldt dat zelfmoordcijfers flink hoger liggen bij LHBTI+’ers. Is de wethouder zich hier bewust van? En wordt er, al helemaal nu in deze tijden van corona, extra aandacht aan deze doelgroep besteed? Graag een reactie van de wethouder.
  2. Ten tweede, geweldsincidenten in AZC’s nemen toe. Stichting LGBT Asylum Support heeft afgelopen zomer een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid over de falende aanpak van geweld tegen LHBTI+ asielzoekers. Ook Vluchtelingenwerk Nederland heeft dit terugkerende probleem aangekaart. Wij willen graag weten wat de stand van zaken is in Utrecht. Wat zijn de opties voor een veilige unit voor LHBTI+ asielzoekers in Utrecht? Kan de wethouder toezeggen dat zo’n ruimte in het AZC voor deze groep er komt?

Tot slot, het regenbooghuis. Wat zou het fantastisch zijn als zo’n plek er eindelijk komt. Eenzaamheid is voor verschillende groepen vanwege alle sociale inperkingen dit jaar een extra groot probleem. Wij kijken uit naar een update na het gesprek dat op de planning staat met de betrokken partijen over de vervolgstappen voor het realiseren van een regenbooghuis. Mijn vraag aan de wethouder: wanneer kunnen wij meer informatie verwachten?

Dank u voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Wijziging APV en Verordening leges ten behoeve van vergunningplicht commercieel aanbieden voertuigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer