Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Veror­dening Onroe­rende-zaak­be­las­tingen 2021


10 december 2020

Elk jaar weer brengt de PvdD-fractie hetzelfde punt in als het gaat over de OZB en dat doen we dit jaar dus weer. Onze fractie is voor een OZB die wordt gedifferentieerd naar energielabel. Dan wordt in principe leidend dat de vervuiler betaalt.

Helaas is de eigen invulling die gemeenten kunnen geven aan de heffing van OZB op dit moment zeer beperkt: differentiatie naar energielabel of ten behoeve van klimaatneutrale woningen is binnen de huidige wetgeving niet mogelijk.

We zijn dan ook blij dat het college twee jaar geleden toezegde in gesprek te gaan met de staatssecretaris van financiën met als doel de systematiek van de OZB aan te passen en differentiatie mogelijk wordt.

Onze vraag is: wat is er uit dit gesprek gekomen? Als het resultaat er niet naar is, welke mogelijkheden ziet de wethouder alsnog om naar een systeem van gedifferentieerde tarieven te komen, op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’, waarbij de inkomsten uit de OZB gelijk blijven?

Andere vraag: het verduurzamen van je huis leidt tot waardevermeerdering ervan, en daarmee tot een hogere OZB. Ook dit is een landelijke kwestie, maar welke mogelijkheden ziet de wethouder om te regelen dat verduurzaming niet leidt tot OZB-verhoging?

Dank u wel.