Commis­sie­bij­drage Veiligheid Voor­jaarsnota 2014


16 juni 2014

De Partij voor de Dieren wil onder andere een samenleving waarin iedereen vrij is om zijn eigen leven te leiden. Maar de vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van andere mensen. Maar ook niet van dieren, natuur of milieu.

Vandaar dat de PvdD wil dat het college de volgende punten meeneemt:

1. Het gemeentebestuur actualiseert haar plan zo, dat veiligheid, natuur en milieu centraal staan. Hierbij vindt afstemming plaats met de provincie en het waterschap.

2. Toezicht, handhaving en vervolging, niet alleen bij algemene zaken, maar ook bij dierenwelzijns-, natuur- en milieuzaken staan standaard op de agenda in het driehoekoverleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en de politie.

3. De gemeente neemt dieren op in het rampenplan en in draaiboeken van hulpdiensten. Daarin wordt de evaluatie en het in veiligheid brengen beschreven van huisdieren en van dieren in de veehouderij, parken, maneges, kinderboerderijen en dieren van de UU.

4. De gemeente bevordert bovendien de samenwerking tussen dierenambulance, dierenasiels en hulpdiensten zoals de politie, dierenpolitie en brandweer.

5. Er komt ook een lokaal meldpunt waar misstanden op het gebied van natuur en milieu anoniem gemeld kunnen worden.

6. Daarnaast biedt de gemeente laagdrempelige toegang tot crisesopvang bij huiselijk geweld. Omdat dierenmishandeling vaak samengaat met huiselijk geweld, komt er een meldpunt voor beide vormen van geweld.

7. Over geweld gesproken; gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel moeten hard worden aangepakt. Op locaties waar in de toekomst mogelijk prostitutie wordt toegestaan, wordt streng gecontroleerd om te voorkomen dat er nieuwe misstanden ontstaan.

8. Preventief fouilleren mag uitsluitend als maatregel bij (aangetoonde) grote risico’s op geweld of ordeverstoringen. En de resultaten worden na elke maatregel geëvalueerd.

9. Bovendien wordt straatverlichting in het buitengebied binnen de verkeersveiligheidsmarges zodanig afgesteld dat de verlichting zo min mogelijk hinder oplevert voor de omgeving, dus voor de bewoners, maar ook voor de dieren.

10. Tenslotte is de gelijkheid van burgers heel belangrijk; de gemeente heeft een belangrijke taak dit te waarborgen. De gemeente moet investeren in emancipatie van homo’s, lesbiennes en biseksuelen bij scholen/instellingen en verenigingen. Dus ook geen weigerambtenaren in Utrecht.

11. Verder is de verkoop van softdrugs in coffeeshops toegestaan. De overheid licht de burgers wel in over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs.

12. Ook zet de gemeente cameratoezicht alleen tijdelijk in en pas nadat een rechter het gebied heeft aangewezen als risicogebied.