Raads­bij­drage Voorstel Uitvoering Amen­dement Creatieve inpassing panden Croe­selaan en voor­be­rei­dings­krediet Beurs­kwartier


28 maart 2019

We spreken vandaag over een voorstel naar aanleiding van een amendement dat opriep met een voorstel te komen waarin minstens een substantieel deel van de woonpanden behouden werd. Dat zien we helaas niet terug in het voorliggende voorstel.

De Partij voor de Dieren vindt het niet te verkroppen dat hier goede woningen, sociale woningen, bewoonde woningen en cultuurhistorisch gezien waardevolle woningen, gesloopt gaan worden.

Een keuze die niet alleen niet-sociaal en niet-duurzaam is, maar ook nog eens vele miljoenen over de balk smijt.

Die miljoenen kunnen veel beter besteed worden aan een kwaliteitsimpuls aan het groen dat er al is en het groen dat achter de woningen nog steeds aangelegd kan worden.

Het slopen van goede gebouwen is niet duurzaam, maar verspilling van energie en grondstoffen. Zeker als tegelijkertijd op zoveel plekken in de stad groen wordt gesloopt en weer nieuwe gebouwen worden neergezet. Hierbij noem ik specifiek het Daalsepark, waarover we binnenkort komen te spreken. Echt waanzin dat er op de ene plek gesloopt wordt voor groen, en op de andere plek gebouwd wordt in groen. Maar ook in het nabijgelegen Kruisvaartkwartier wordt veel groen opgeofferd voor wonen, en zo op veel meer plaatsen in de stad .

De meest duurzame optie is langer blijven doen met dat wat goed is.

Door de panden te laten staan houden we veel geld over (ergens tussen 4 en 11 miljoen) dat besteed kan worden aan een sterkere groenstructuur, bovendien is dat in lijn met de wens van bewoners en kunnen er evenveel woningen bijgebouwd worden.

Het plan Kurbin van Kurstjes kent veel goede elementen en die zijn naar onze mening onvoldoende overgenomen in het nu voorliggende voorstel. Terwijl dit plan inzet op versterken van groen en in lijn is met de wens van bewoners. Het college benadert de stedelijke structuur met denken over stenen. Maar structuur kan ook zeer goed aangebracht worden op andere manieren, zoals met water of groen. Het plan Kurbin laat zien dat door het verschuiven van bebouwing nog meer groen ter plaatse gerealiseerd kan worden. Tevreden bewoners, sterkere groenstructuur, evenveel woningen: Daarom steunen wij het amendement van de SP om het plan Kurbin uit te werken.

In de hele stad, maar zeker in dit gebied, voeren stenen de boventoon. Los van de toekomst van de woningen aan de Croeselaan is het verstandig om bij deze ontwikkelingen de stedelijke groenstructuur te versterken. Het bestaande en het aan te leggen groen moet niet op zichzelf bekeken worden, maar in verbinding met flora en fauna in de omgeving. Door verbindingen te leggen wordt de groenstructuur versterkt en komt er uiteindelijk voor zowel mens en dier meer bereikbare vierkante meters groen. En naast groen noem ik expliciet ook blauw, want ook voor het waterleven biedt deze ontwikkeling kansen.

Door het geplande park dus niet op zichzelf te zien maar de verbinding te zoeken en aan te leggen met de stedelijke groenstructuur geven we een impuls aan de stedelijke biodiversiteit. In de voorliggende omgevingsvisiekaart wordt dit nog weinig concreet.

Sterker nog: toen wij hiernaar vroegen kregen we de structuurkaart uit de omgevingsvisie als antwoord. En als wie dat plaatje naast de stedelijke groenstructuurkaart leggen ontbreken er nogal wat verbindingen. Het inzetten op die verbindingen is niet alleen in lijn met het beleid dat de raad eerder vastlegde in de vorm van de gemeentelijke groenstructuurkaart, maar ook ontzettend noodzakelijk om de biodiversiteit die in deze stad steeds meer in de verdrukking komt uitwijkruimte te geven.

Daarom sluit ik mijn bijdrage af met een motie, die ik ook namens de SP en de CU indien, en waarvan het dictum luidt:

Spreekt als haar mening uit dat:

• Bij de uitwerking van de omgevingsvisie ook ecologisch sterke verbindingen met de gebieden buiten het Beurskwartier ingevoegd moeten worden, waaronder in elk geval een verbinding met Ringpark Dichterswijk in het Kruisvaartkwartier, een verbinding tussen het Beurskwartier en de Veilinghaven, en tussen het Beurskwartier en de Leidsche Rijn.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Voorstel Vaststelling Nota van uitgangspunten 'Op weg naar nieuw beleid amateurkunsteducatie 2019-2021'

Lees verder

Commissiebijdrage Noordelijke Randweg Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer