Commisisebij­drage Veiligheid, Personeel en Orga­ni­satie Program­ma­be­groting 2020


30 oktober 2019

Dank u wel voorzitter.

We zijn heel blij dat GroenLinks net aankondigde samen met ons te werken aan een vuurwerkverbod voor particulieren middels een initiatiefvoorstel, zoals dit onlangs in Apeldoorn is besloten. De overlast van vuurwerk neemt toe, en daarmee ook de onveiligheid voor mens en dier. We horen ook dat het melden van overlast momenteel slecht verloopt, de klachtenlijn is slecht bereikbaar, en meldingen ook via de app Slim Melden worden niet accuraat opgepakt. Graag zien we dat een verbetering hierop.

Andere partijen spraken zich net uit voor een verbod op lachgas. Hierbij sluiten we ons graag aan. De gevolgen van lachgas voor de gezondheid van mensen zijn nog te onduidelijk, lachgas is een enorme broeikasgas en de ampullen belanden te vaak in de openbare ruimte als zwerfafval.

Dan nog een ander punt: in Utrecht hebben circa 650 inwoners een vergunning voor een schietsportwapen, en meer dan 400 voor een jachtwapen. Sinds enige tijd is een psychologische e-screening van wapenvergunninghouders verplicht, om het risico van schietpartijen te verminderen. Maar we horen dat de jagerslobby vergunninghouders adviseert deze screening niet te doen. Onze vraag: is de burgemeester bekend met deze problematiek, en is hij bereid nut en noodzaak van de e-screening wel te ondersteunen?

En dan willen we nog één punt maken met betrekking tot personeel & organisatie, en dan catering. Hier hebben we vaak aandacht voor gevraagd, en we zijn blij dat gemeentelijke vergaderlunches standaard vegetarisch zijn, tenzij vooraf anders is aangegeven. We zijn ook blij dat in de aanbesteding van de nieuwe gemeentelijke cateraar gestuurd wordt op een goede mix van lokaal, biologisch en fairtrade, op 3-sterren-beter leven bij dierlijke producten, en op meer plantaardig voedsel. We zijn dan ook benieuwd naar de nieuwe cateraar en diens invulling. Dat moet onderhand bekend zijn. En deze twee punten combinerend: Rijkswaterstaat Utrecht zet met betrekking tot lunches een goede, plantaardige stap: door standaard geen melk of karnemelk meer te serveren bij vooraf bestelde lunches maar sap. Is de wethouder bereid dit over te nemen in de gemeente, en zo ja, per wanneer?

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Voorstel Verstedelijkings- en mobiliteitsconcept Wiel met Spaken (U Ned)

Lees verder

Commissiebijdrage Dierenwelzijn Programmabegroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer