Raads­bij­drage Voorstel Verste­de­lij­kings- en mobi­li­teits­concept Wiel met Spaken (U Ned)


17 oktober 2019

Dank u wel voorzitter.

Het raadsvoorstel van het Wiel met Spaken leidt bij onze fractie tot een dilemma:

Ja, we willen graag meer maatregelen kunnen nemen om autoverkeer te doen afnemen, en meer mensen met OV en/of fiets te laten reizen.
Maar nee, onze fractie is geen voorstander van zomaar meer mobiliteit, en zeker niet als deze het resultaat is van het sturen op groei. Want ook meer OV- en fietsmobiliteit kan leiden tot meer infrastructuur als stations, HOV-banen en rails, en dat zou zomaar op plekken kunnen dat nu voor groen en dieren is.

In de bijlage bij het raadsvoorstel zien we de zin: “Deze groei is geen keuze, maar een gevolg van de aantrekkelijkheid van de regio.” Maar voorzitter, en ik zei dit in de commissie ook: dit passieve beeld klopt niet en irriteert ons. Dit college zet wel degelijk in op groei, dat zien we telkens weer.

Terug naar het voorstel zelf: meer OV zien we zeker zitten, meer infrastructuur dus niet zozeer. Zeker niet omdat meer infrastructuur ook vaak gepaard gaat met verstedelijking, en meer woningen kunnen nadelig zijn voor dier en natuur. We zullen bij alle plannen die hieruit voorvloeien zeker kijken naar de gevolgen voor groen, natuur en klimaat. Dus niet alleen de voordelen, maar ook de nadelen.

Als Partij voor de Dieren denken we dat de gevolgen van dit conceptuele model voor groen, ecologische zones en leefgebieden voor dieren onvoldoende benoemd zijn en zij dus ook onvoldoende beschermd zijn. En ook omdat we bang zijn dat door groei, meer infra en daardoor weer meer groei zou kunnen komen, stemmen we uiteindelijk toch tegen dit voorstel - ondanks dat we voor meer en beter ov zijn.

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Vaststelling nota Gezondheid voor iedereen - Volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-2022

Lees verder

Commisisebijdrage Veiligheid, Personeel en Organisatie Programmabegroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer