Commis­sie­bij­drage Aanpak invoeren betaald parkeren hele stad


23 februari 2023

De Partij voor de Dieren was de eerste partij die zei dat er betaald parkeren ingevoerd moest worden in de hele gemeente. In 2021 dienden we een motie in voor betaald parkeren binnen de hele ring (terwijl we liever al de hele gemeente wilden). Dat draagt bij aan een betere en fijnere openbare ruimte, maakt de keuze voor schonere vormen van vervoer aantrekkelijker en door het overal tegelijk in te voeren wordt een waterbed-effect voorkomen.

Onze motie ‘Betaald parkeren binnen de hele ring’ (2021-431) kon in 2021 nog niet op steun van de coalitiepartijen rekenen, maar we zijn blij dat zij nu wel aan onze kant staan.

Een aantal vragen aan de wethouder:

1. In de raadsbrief staat nu dat het college in de 2e helft van 2023 begint met een plan voor stapsgewijs invoeren in de hele stad. Maar hoe gaat het college tempo maken? Er lijkt nog geen concrete planning te zijn. Kan wethouder een planning maken met als doel zo snel mogelijk?

Door stapje voor stapje houd je waterbed effect. Dus beter in 1x overal tegelijk invoeren.

2. De extra opbrengsten komen nu in de algemene pot van het investeringspakket ‘Groei in Balans’. Parkeren inde openbare ruimte heeft echter maar tot zekere hoogte ene relatie met de groei van de stad. De grootste en ook meest zichtbare relatie is er met de inrichting van de openbare ruimte.

  Kan de wethouder daarom toezeggen om de extra opbrengsten uit betaald parkeren 1 op 1 te oormerken voor het verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte? Door dit niet via algemene middelen te laten lopen maar direct te oormerken is voor bewoners ook helder: ik betaal meer maar krijg er ook iets voor terug.

  3. Auto’s claimen gratis 1,5m2 openbare ruimte. Met het invoeren van betaald parkeren zullen meer bezoekers van de stad een andere mobiliteitskeuze maken waardoor parkeerdruk afneemt. Kan de wethouder toezeggen dat er op dat moment ook daadwerkelijk parkeerplekken opgeheven zullen worden?

   Interessant voor jou

   Commissiebijdrage Beantwoording SV Uitsterfbeleid Fossiele tankstations gevaar van afschalen tankstations met toename aantal auto's

   Lees verder

   Commissiebijdrage Raadsvoorstel Veiligheidsagenda 2023-2026

   Lees verder

   Help mee aan een betere wereld

       Word lid Doneer