Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Veilig­heids­agenda 2023-2026


23 februari 2023

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren kan zich in grote lijnen vinden in de Veiligheidsagenda, ook langs de lijn van ‘grenzen stellen en perspectief bieden'. Wel hebben wij nog een aantal aandachtspunten. Goed punt dat net door de Partij van de Arbeid werkt gemaakt, dat het tegengaan van maatschappelijke onrust geen doel op zich kan zijn. Ook voor onze fractie is het belangrijk dat de raad in positie wordt gebracht wanneer de koers van de Veiligheidsagenda veranderd. Dus bij dat punt zojuist al genoemd door D66 kunnen wij ons aansluiten. Kan de burgemeester bevestigen dat de raad inderdaad in positie zal worden gebracht? En ook zien wij graag specificatie van het budget.

Dan. Deze Veiligheidsagenda bepaalt de koers voor de komende vier jaar. Polarisatie en maatschappelijke onvrede worden weliswaar benoemd, maar specifieke termen voor specifieke vraagstukken als ‘discriminatie', 'racisme', ‘racistisch geweld’, 'homohaat’, ‘xenofobie', noem maar op. Ook voorbeelden zojuist genoemd door GroenLinks zijn belangrijk. Is de burgemeester bereid het beestje bij de naam te noemen, en om zo tot een gerichtere aanpak te komen?


In het Veiligheidsprogramma staat dat er zorgvuldig om wordt gegaan met informatie, dat er oog is voor privacy, ethiek en risico's van onbedoeld profileren. Kan de burgemeester er een toelichting op geven hoe dit dan wordt gewaarborgd? Uit de Veiligheidsagenda wordt dit verder niet duidelijk, en onze fractie zou hier graag geruststelling op willen.

Tot slot zouden we graag een reflectie van de burgemeester op hoe de Veiligheidsagenda zich verhoudt tot de groei van de stad. Erkend wordt dat door de groei van de stad de druk op veiligheid en leefbaarheid toeneemt. Is de burgemeester het met de Partij voor de Dieren eens dat verder inzetten op groei ook in het kader van openbare orde en veiligheid dus niet verstandig is? Hoe rijmt de burgemeester de groeiambities met de zorgen die er leven zoals zij die op heeft gesteld in de Veiligheidsagenda? Graag een al dan niet filosofische overweging van de burgemeester.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Aanpak invoeren betaald parkeren hele stad

Lees verder

Commissiebijdrage Online gebiedsverbod 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer