Commis­sie­bij­drage Online gebieds­verbod 


23 februari 2023

De fysieke en de digitale wereld schuiven soms naadloos in elkaar, de Partij voor de Dieren onderschrijft dat een online gebiedsverbod een nuttig instrument kan zijn om verstoring in de fysieke wereld te voorkomen. Nu landelijke wet- en regelgeving nog ontbreekt vindt onze fractie het goed dat Utrecht pioniert. Maar dit moet wel heel zorgvuldig gebeuren, waarbij wij hechten aan privacy en vrijheid van meningsuiting. Het in dit geval opgelegde online gebiedsverbod berustte niet op de juiste onderbouwing. We willen de burgemeester vragen om, zolang landelijke kaders ontbreken, op zoek te gaan naar juiste instrument, graag in overleg met de raad, om toch lokaal een online gebiedsverbod te kunnen opleggen, mocht dat nodig zijn in een uiterst geval. In het verlengde hiervan zijn wij geen voorstander van een hoger beroep om jurisprudentie behalen -over een jonge Nederlander heen- wat voor ons te veel aanvoelt als het eigen gelijk halen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Veiligheidsagenda 2023-2026

Lees verder

Raadsbijdrage Actuele motie Vergoed iden­ti­teits­do­cu­menten en rijbewijs na wijziging geslachts­re­gi­stratie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer