Raads­bij­drage Actuele motie Vergoed iden­­ti­­teits­­­do­­cu­­menten en rijbewijs na wijziging geslachts­re­­gi­­stratie


9 maart 2023

Dank u wel, voorzitter. Twee weken geleden heeft het college naar aanleiding van onze mondelinge vragen toegezegd de kosten rond de verplichte deskundigenverklaring te gaan vergoeden. Daar zijn wij vanzelfsprekend heel blij mee. Maar de kosten voor identiteitsdocumenten – en eventueel ook rijbewijs - zijn ook bijkomend in het proces van wijziging van geslachtsregistratie, en komen bovenop reguliere vervangingskosten van documenten na geldigheidsdatum. Zoals aangekondigd willen wij dat die ook vergoed worden, en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022, zoals in Nijmegen en Rotterdam ook het geval is. Dat is belangrijk voor het wegnemen van drempels in het gendertransitieproces en draagt bij aan Utrecht als een inclusieve stad voor al haar inwoners. Vandaar deze actuele motie - mede namens BIJ1, EenUtrecht, PvdA, GroenLinks, Volt en inmiddels heeft ook S&S aangegeven steun te verlenen, dat maakt een raadsmeerderheid.