Commis­sie­bij­drage Aanpak van onder­wijs­ach­ter­standen, die door de corona­crisis zijn vergroot


29 april 2021

Goed dat we dit belangrijke onderwerp bespreken. Ik zal proberen het kort te houden gezien de tijd.

De Partij voor de Dieren deelt de wens om alle kinderen met een achterstand zo goed mogelijk te helpen. Mijn fractie ziet tegelijkertijd ook in dat sommige kinderen wel degelijk meer achterstand hebben opgelopen dan anderen. Daar zou dan ook de nadruk op zou moeten liggen.

Verder is er nu best wel wat nog onduidelijk – en ik vraag mij vooral af: wanneer worden er zaken duidelijker? Het is nu bijvoorbeeld niet duidelijk wat er gebeurd met scholen die geen plan insturen voor het krijgen van financiële middelen. Wellicht hebben niet alle scholen evenveel menskracht en tijd om zo’n plan op te stellen? Graag een reactie hierop van de wethouder.

Mijn fractie sluit zich graag aan bij de wens van de PvdA om beter zicht te krijgen op concrete effecten van het beleid.

Ook deel ik de zorgen die andere partijen ook al hebben geuit over de thuissituatie van leerlingen. Niet alle kinderen hebben thuis beschikking over een laptop, goed internet en andere benodigdheden voor het degelijk kunnen volgen van onderwijs vanuit huis. Ook deelt de Partij voor de Dieren de wens voor een rustige werkplek voor ieder kind. Hoe denkt de wethouder hierover? En kan hier een degelijke aanpak voor komen?

Dan over de langere termijn. Waarom richten we ons niet meteen op een structurele oplossing? Tijdelijke middelen zijn natuurlijk mooi, maar geen echte duurzame oplossing. Achterstanden in het onderwijs zijn niet zo een-twee-drie en met een smak geld opgelost.

Tot zover voorzitter, dank.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek: ‘Zo sterk als de zwakste schakel. Een onderzoek naar de informatieveiligheid in de gemeente Utrecht’

Lees verder

Commissiebijdrage Transitievisie Warmte deel I

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer