Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Reken­ka­mer­on­derzoek: ‘Zo sterk als de zwakste schakel. Een onderzoek naar de infor­ma­tie­vei­ligheid in de gemeente Utrecht’


29 april 2021

Mijn complimenten aan de rekenkamer voor dit onderzoek dat wij vandaag bespreken. Voorzitter, mijn fractie is ook geschrokken van de conclusies. De Partij voor de Dieren herkent zich in de resultaten en ziet de urgentie van het aanpakken van de problemen wat betreft de informatieveiligheid van de gemeente in. Mijn fractie is blij dat het college de aanbevelingen van de rekenkamer (grotendeels) overneemt.

Fijn dat het van buitenaf inbreken in de systemen niet is gelukt bij de tests. Maar het is gebleken dat het mogelijk is voor onbevoegden om simpelweg het stadhuis en het stadskantoor binnen te lopen en vanuit daar informatie te bemachtigen. Dat is onacceptabel en moet beter.

Wat betreft de veiligheid van het stadhuis ziet mijn fractie de noodzaak om de toegang tot de werkomgeving van de fracties veiliger te maken, maar willen wij tegelijkertijd het stadhuis ook toegankelijk houden voor inwoners.

Daarop heeft mijn fractie een aantal punten;

  • Het is nu heel makkelijk om achter iemand aan te lopen door de deur naar het fractieplein. Poortjes waar maar één persoon tegelijk doorheen kan zouden dit probleem al grotendeels oplossen.
  • Wij zien een kans in het effectiever inzetten van (meer) bodes. Mijn fractie heeft nu de indruk dat er niet altijd zicht is op wie er binnenkomt. Een opschaling van camera’s is wat ons betreft niet wenselijk, een opschaling van menselijke ogen wel.

Dan de menselijke kant van het probleem. Medewerkers van de gemeente weten niet altijd hoe ze veilig met informatie en gegevens moeten omgaan. De verantwoordelijkheid voor het informeren hierover ligt bij de werkgever. Het college heeft aangegeven dat in september 2020 financiering voor een structureel bewustwordingsprogramma beschikbaar is gesteld en dat de eerste uitvoering van de plannen voor de zomer van 2021 start. Wat ons betreft had dat best sneller gekund. Wethouder, hoe staat het ervoor met deze plannen? En kunt u bevestigen dat hierin ook expliciet aandacht wordt besteed aan tijdelijke en externe medewerkers?

Ook wil ik de thuiswerksituatie nog even aanstippen – we weten nu eenmaal niet hoelang dit nog gaat duren. Bovendien is het thuiswerken nu ook enigszins genormaliseerd en ziet men daar ook voordelen van in. Veel werknemers werken thuis op eigen apparatuur en de gemeente heeft geen goed zicht op de veiligheid wat dat betreft. Heeft het college hier een plan van aanpak voor? Zo nee, komt er een plan? En wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?

Er zijn al plannen gemaakt om de informatieveiligheid van de gemeente te verbeteren, maar deze liggen achter op schema. Bovendien verwacht het college pas in het eerste kwartaal van 2022 achterstanden te hebben bijgewerkt. Wethouder, kunt u toezeggen hier meer vaart achter zetten?

De Partij voor de Dieren kijkt uit naar het korte vervolgonderzoek dat de rekenkamer over een jaar gaat uitvoeren en hoopt dat er dan veel verbeteringen te zien zijn.

Dank u wel, voorzitter.