Commis­sie­bij­drage Afval­be­steding Afval Verwij­dering Utrecht


4 april 2019

Met betrekking tot de aanbesteding maken we ons zorgen over de verhouding duurzaamheid en kosten. Teveel focussen op duurzaamheid, zou een goede marktwerking tegengaan. Onze fractie vraagt zich af: is dat erg? Door nu zo duurzaam mogelijk te zijn, bespaar je het milieu en het klimaat, en zijn latere kosten van klimaatverandering weer lager. Is de wethouder dan ook bereid om in te brengen dat de weging tussen duurzaamheid en kosten meer uitslaat in de richting van het eerste, opdat het belang van duurzaamheid toeneemt?

Op de info-avond viel ook ons op dat innovaties op gebied van duurzaamheid op lange termijn worden geschoven, want: dit valt buiten de aanbestedingsperiode. We zouden graag willen dat de wethouder de AVU wakker schudt en het bestuur attent maakt op nut en noodzaak om er nu mee aan te slag te gaan, en innovaties waar mogelijk per direct in werking te zetten. Is hij hiertoe bereid? En als fracties plannen indienen om innovatie ten bate van duurzaamheid te verbeteren middels kortere aanbesteding, of een scherpere invulling van richtlijnen, dan werken we daar graag aan mee.

Over restafval: innovaties om restafval te doen verminderen zijn nodig, en dit moet leiden tot creatief denken. Nascheiding kan oplossing zijn, maar inzamelen aan de bron werkt beste. Ik ben blij dat het begrip wormenhotel net al viel – als PvdD hebben we hiertoe bij VJN al een motie ingediend. Daarnaast: hele wijken van stad (oudbouw, hoogbouw) worden uitgesloten van inzamelen van GFT en PMD terwijl veel groene inwoners dat wel willen. Mogen we in de nieuwe Afval Is Grondstof maatregelen verwachten om meer in te zamelen in alle wijken van Utrecht. Kan de wethouder dat toezeggen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Kantorenbrief 2019

Lees verder

Raadsbijdrage Voorstel Vaststelling Omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer