Commis­sie­bij­drage Beant­woording schrif­te­lijke vragen Loca­tie­be­paling monument voor het slaver­nij­ver­leden


26 januari 2023

Dank, voorzitter. Onze fractie heeft geen bezwaren tegen de locatie zoals het college het nu van plan is. Sterker nog, gezien de ernst van het slavernijverleden en de rol van Utrecht hierin, vindt de Partij voor de Dieren het volkomen terecht dat het deze prominente plek wordt. We juichen de komst van het monument Vlucht en Verzet van Patricia Kaersenhout naast de heuvel dus toe, juist ook omdat de kunstwerkgroep uiteindelijk voor deze plek heeft gekozen, en inhoudelijk hebben wij geen bezwaar tegen deze specifieke locatie.

Een heel ander onderwerp nog even, maar wat wel onze interesse nog heeft gewekt. Voorafgaand aan deze commissie heb ik technisch nog wat nagevraagd over in hoeverre de plaatsing van het monument het saneren mogelijk zou kunnen bemoeilijken. Ik heb begrepen dat dit niet aan de orde is. Kan de wethouder dit bevestigen, en kan zij ook toezeggen dat de raad geïnformeerd wordt over de stand van zaken omtrent het saneren. De Partij voor de Dieren is benieuwd hoe het ervoor staat, en zou graag uitgebreider geïnformeerd worden.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Reactie Rapport Coronalessen Gemeente Utrecht

Lees verder

Raadsbijdrage Actuele motie Bomen, en geen stompjes op Vredenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer