Commis­sie­bij­drage Raads­brief Reactie Rapport Coro­na­lessen Gemeente Utrecht


26 januari 2023

Voorzitter, allereerst complimenten voor het leesbare en overzichtelijke onderzoek. In het debat en in het rapport is veel gezegd over hoe de pandemie is aangepakt. De Partij voor de Dieren heeft een ander perspectief dat niet aan bod is gekomen. En dat blijkt al uit de eerste zin in de samenvatting: “De pandemie kwam voor de gemeente Utrecht als een totale verrassing." Een perspectief dat vaker terugkomt, en dat is wonderlijk: want talloze experts en ook mijn partij waarschuwden al heel lang voor de uitbraak van een zoönose, een virus dat overspringt van mens op dier. Hoe we als Utrecht de uitbraak van COVID, en ook een nieuwe zoönose kunnen voorkomen, ontbreekt in het onderzoek. Mist de burgemeester dit perspectief ook? Ik wijs in dit geval op motie M229/2020 “Utrecht, verklein het risico op een nieuwe pandemie”, dat door het college wel is overgenomen maar niet is uitgevoerd.

Mijn vraag is: heeft Utrecht inmiddels al meer zicht op hoe we onze rol bij een nieuwe pandemie kunnen verkleinen? Ik wijs op de vogelgriep die min of meer permanent rondwaart en op elk moment op mensen kan overslaan, wat heel dodelijk zou kunnen zijn. Ik snap wel dat ik nu niet aan de burgemeester kan vragen of de gemeente stopt met het inkopen van producten uit de vogelhouderij en wel met spoed gaat investeren in het laten ophalen van met vogelgriep besmette wilde vogels. Maar ziet de burgemeester dat Utrecht een rol moet spelen bij het verkleinen van risico van nieuwe pandemie?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Overvecht-Noord aardgasvrij

Lees verder

Commissiebijdrage Beantwoording schriftelijke vragen Locatiebepaling monument voor het slavernijverleden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer