Commis­sie­bij­drage Overvecht-Noord aard­gasvrij


19 januari 2023

Vanuit de Partij voor de Dieren een kleine aanvullende bijdrage. Niet omdat we het onderwerp niet belangrijk vinden – sterker nog, de klimaatcrisis vraagt om actie om van fossiele brandstoffen af te gaan. Maar eigenlijk omdat we geen nieuwe inbreng hebben: het tempo is laag (ook al komt dat door de raadsbrief vooral door landelijke beperkingen), buurtnetten komen te langzaam van de grond, en we maken onszelf teveel afhankelijk van stadsverwarming. Eneco heeft een One Planet Plan opgeleverd, dat mijn fractie enerzijds aan de greenwashende kant vindt, maar anderzijds ook te algemeen. Hoe Eneco in de Utrechtse stadsverwarming zowel aardgas als biomassa gaat afbouwen is mijn fractie niet duidelijk. We kregen in mei een dun papiertje over de bronnenstrategie. Hoe zit het daarmee? Hoe reëel is volgens de wethouder de ambitie van Eneco om in 2035 klimaatneutraal te zijn? Hoe gaat zij daarop sturen? En kan zij toezeggen dat compensatie, zoals we lezen in de raadsbrief, in Utrecht niet acceptabel is? Wij zien hier graag prestatieafspraken die controleerbaar zijn en ook tussendoelen hebben. En kan de wethouder hier werk van maken?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief stopzetten ontwikkeling Machinerie

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Reactie Rapport Coronalessen Gemeente Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer