Commis­sie­bij­drage Raads­brief stop­zetten ontwik­keling Machi­nerie


12 januari 2023

Hoewel verstandig besluit is het natuurlijk ook ontzettend jammer dat de Machinerie er niet gaat komen. Een vooruitstrevend instituut voor film- en beeldcultuur met nadrukkelijk ook plek voor educatie en voor jonge makers zou voor al onze inwoners, maar met name ook scholieren en studenten, ontzettend mooi zijn geweest.

Tegen een aantal kritische partijen die al aan het woord geweest zijn zou ik willen zeggen: De Machinerie zou méér worden dan alleen een bioscoop.

Ik sluit me aan bij de vraag: Hoeveel budget van de gemeentelijke investering is over, is dat al in te schatten of zit de wethouder nog in onderhandeling met de andere betrokkenen daarover? Ik was eerlijk gezegd verbaasd in de media te lezen dat de wethouder daar vandaag een uitspraak over zou gaan doen.

Voor de Partij voor de Dieren vooral belangrijk om dat wát er over is, in de culturele sector te houden en zo snel mogelijk een impuls te geven aan cultuur. Dat hoeft niet zo grootschalig als de Machinerie. Maar wat ons betreft zijn een plek voor filmcultuur en aandacht voor scholieren, studenten en makers daarbij wel belangrijke wensen.

Wat kan de wethouder al zeggen over de richting waarin wordt gedacht om de doelen die we met de Machinerie hadden op een andere, meer bescheiden, wijze in te vullen?

Dank.