Commis­sie­bij­drage Beant­woording SV 2021 nr. 117 Recht op Privacy in de Bijstand en het Infor­ma­tie­bureau


23 september 2021

Voorzitter, allereerst wil ik de agenderende fracties bedanken. Dit is een ontzettend belangrijk onderwerp waarbij we voor een lastig dilemma komen te staan. Het is goed dat er nu de ruimte is om het er inhoudelijk over te kunnen hebben. Het is fijn om te lezen in de beantwoording van de schriftelijke vragen die eerder zijn gesteld dat er na een melding eerst telefonisch contact wordt opgenomen met inwoners om navraag te doen en samen een oplossing te zoeken.

Want ja, data gebruiken kan heel handig zijn. Wanneer het inwoners beschermd lijkt het vooral heel logisch en onproblematisch. Maar wanneer slaat het door? Er zit ook een keerzijde aan. Wanneer is het uitgangspunt niet meer een vertrouwen in de burger, maar wantrouwen? Wanneer komt privacy in het gedrang? Wat mijn fractie betreft is het belangrijk dat mensen een keuze hebben wat betreft het gebruik van hun gegevens. Wat kan een inwoner nu doen die niet wilt dat het inlichtingenbureau gegevens vergelijkt? En, vraag ik de wethouder, hoe reageert de gemeente daar dan op? Is dat dan verdacht of kan dat worden gerespecteerd?

De wethouder vroeg “wat is dan het alternatief, als we dit niet zo doen?”. Nou, mij lijkt de beste oplossing vanzelfsprekend een situatie waar niemand afhankelijk is van een bijstandsregeling en alle bureaucratie die daarbij komt kijken. Wat denkt de wethouder bijvoorbeeld van een basisinkomen?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Zienswijze op wijziging verordening Plassenschap Loosdrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Technische actualisering Verordening horeca

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer