Raads­bij­drage Raads­voorstel Ziens­wijze op wijziging veror­dening Plas­sen­schap Loos­d­recht


16 september 2021

Het bestuur van het Plassenschap stelt voor om het grondgebied waarop de verordening van toepassing is te wijzigen, maar ook om nadere regels toe te voegen voor commerciële activiteiten.

Recreatie: wandelen, fietsen, zwemmen, is gezond en fijn. Maar menselijke activiteiten mogen het dierenwelzijn niet schaden. Geen ontheffingen dus voor jagen, hengelen of dierenshows. We willen dit nooit, maar zeker niet zo lang Utrecht deelnemer en dus medeverantwoordelijk is. Daartoe dien ik een amendement in.