Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Tech­nische actu­a­li­sering Veror­dening horeca


23 september 2021

Voorzitter, allereerst: de technische wijzigingen die het college voorstelt zijn wat ons betreft akkoord.

Als we dan toch de regels in de verordening voor de horeca gaan actualiseren aan de hand van de praktijk, laten we dat dan ook meteen doortastend doen.

  1. Als eerste: de actualisering van het horecabeleid in de binnenstad. In 2018 heeft de verantwoordelijk wethouder besloten om de passages over de binnenstad uit het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht te halen, omdat er te veel kritiek op was. Ondertussen blijft de hoeveelheid horeca in de binnenstad uitdijen. Mijn fractie vraagt zich af waar het beleidsplan voor de horeca in de binnenstad blijft. Wat ons betreft komt er een regel waarbij er in dit gebied alleen nieuwe horeca kan komen wanneer een andere zaak de deuren sluit. Hoe denkt de wethouder hierover? En kan de wethouder toezeggen om in het eerste kwartaal van 2022 met een Ontwikkelingskader voor horeca in de binnenstad te komen?

Ook stelt mijn fractie een andere actualisering voor: het zwerfvuilprobleem veroorzaakt door horeca. Horecabedrijven zijn verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfafval in een straal van 25 meter. In Amsterdam is voorgesteld om dit op te rekken tot een straal van 150 meter. Dat lijkt ons een goed idee: het scheelt de gemeente opruimkosten, en het heeft minder schadelijke gevolgen voor de omgeving. De veroorzaker ruimt op, prima idee. Graag hoor ik van de wethouder of hij het met mijn fractie eens is dat zwerfvuil vanuit de horeca een probleem is. In hoeverre vindt hij dat de 25-meter-regel toereikend is bij het tegengaan van zwerfafval veroorzaakt door horeca? En kan hij toezeggen te onderzoeken of de 150-meter-regel voor horecabedrijven, en dat is dus inclusief fastfoodketens en liefst ook supermarkten, in Utrecht ingevoerd kan worden? Zo nee, dan komen we er binnenkort op terug.