Commis­sie­bij­drage Beant­woording SV 2022 nr. 228 over Eerlijke ruimte voor lokale energie-initi­a­tieven


20 april 2023

De Partij voor de Dieren vindt dit maar een taai onderwerp. Enerzijds omdat het zo technisch is en er krapte aan duurzame bronnen is, maar ook omdat we het hebben over een grote en kapitaalkrachtige multinational versus kleine initiatieven. Het zou hier gaan om kosten en duurzaamheid, maar het is nu eenmaal klip en klaar dat Eneco / stadsverwarming meer geld, lobby en menskracht heeft, en ondertussen ook nog gewoon jaren gaat draaien op gas en biomassa. Ik kan me heel goed voorstellen dat buurtinitiatieven voelen alsof ze permanent achterstaan.

Kan de wethouder zich dit ook voorstellen en hoe gaat ze dit beeld herstellen in de richting van deze en zeker ook nieuwe energie-initiatieven? En ziet zij ook dat het doen slagen van een initiatief meer buurten de juiste energie zal geven om zelf iets te organiseren?

Wat de Partij voor de Dieren betreft sturen we met een razend tempo op het klimaatneutraal maken van stadsverwarming en helpen we lokale duurzame initiatieven maximaal om van de grond te komen, en wat dat betreft sluit ik me aan op vragen hierover –hoe dat kan- van andere fracties.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Huisvestingsverordening gemeente Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Standplaatsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer