Commis­sie­bij­drage Besluit eerste Wijziging Huis­ves­tings­ver­or­dening in verband met wet toeris­tische verhuur


15 april 2021

Dat er zoiets bestaat als een deeleconomie heeft vanzelfsprekend voordelen en we zien dat toeristische verhuur van woningen daadwerkelijk zin kan hebben. Maar we zien ook dat toerisme nadelige gevolgen heeft op de ervaring van drukte in de stad, op de overspannend woonmarkt en de klimaatcrisis.

De Partij voor de Dieren vindt het een goed idee om toeristische verhuur in Utrecht verder te reguleren. En we zouden graag op twee punten verder willen gaan het college voorstelt.

1. Van de drie instrumenten die mogelijk zijn om toeristische verhuur te reguleren, kiest het college voor het basisniveau: de registratieplicht. Maar is er wel goede toezicht en handhaving mogelijk op registratie? Wie krijgt er een registratie: iedereen? Wij denken daarom dat het zwaarste niveau van vergunning beter is. Aan vergunning kan de gemeente voorwaarden stellen. Als in een straat of buurt al genoeg vergunningen zijn, dan houdt het op met toeristische verhuur op die plek. Zo kun je toeristen beter spreiden door de stad, en kun je overlast beter voorkomen. Is het college alsnog bereid om voor vergunnen in plaats van registreren te kiezen?

2. We vinden 60 nachten toeristische verhuur per woning per jaar veel. Want hiermee bevorder je dat woningeigenaren zelf 60 nachten op jaar op vakantie gaan. En ook bevorder je hiermee de vervreemding in een straat doordat er steeds nieuwe gezichten zijn. Wij zouden liever hebben dat er een maximum van 30 nachten per jaar wordt toegestaan. Dan zit je overigens nog steeds boven het gemiddelde aantal van 21,6 dagen dat Nederlanders per jaar op vakantie gaan (bron: CBS). Is het college hiertoe bereid?

Het raadsvoorstel zegt dat de boete in Utrecht lager is dan in Amsterdam, omdat de overlast hier niet zo erg is als daar. Maar juist om te voorkomen dat de overlast hier gaat toenemen, en ook om voor wat extra afschrikwekkend effect te sorgen, pleiten wij ervoor om de boete wel net zo hoog als in Amsterdam te laten zijn. Zo kunnen we overloopeffect voorkomen. Graag een reactie.

Tot slot een technisch punt: onder het kopje “Verder” lezen we dat het landelijke registratiesysteem momenteel wordt ontwikkeld, dit eind dit jaar opgeleverd en getest wordt en door de gemeente Amsterdam en dat per 1 april 2021 andere gemeenten kunnen aansluiten. Dit is een achterhaalde planning die we in een strekt-ter-vervanging aangepast zien.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Specifieke (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen kunstwerk bibliotheek Neude 11

Lees verder

Raadsbijdrage Debat over de Utrechtse propositie over het Groeifonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer