Raads­bij­drage Debat over de Utrechtse propo­sitie over het Groei­fonds


22 april 2021

Voorzitter, een woord vooraf. Het nationaal groeifonds is erop gericht om de economie te doen groeien. Het is u bekend dat de Partij voor de Dieren meent dat sturen op economische groei geen oplossing is, maar een probleem. In de Tweede Kamer heeft mijn partij ervoor gepleit om het geld van het Groeifonds in te zetten voor de bestrijding van de klimaatcrisis, dat wil zeggen: Co2-uitstoot te beperken, te sturen op minder economie die dan wel duurzamer is, en het fonds dan ook om te dopen in een krimpfonds.

Voorzitter, mijn fractie is kritisch ten opzichte van het beleid van dit college rondom groei. Maar, we zien de behoefte aan meer woningen, veel minder auto’s en daarmee ook een beter OV. Wij willen OV dat goed, dichtbij en natuurinclusief ontwikkeld wordt. Deze versie van OV is niet goedkoop. Dus aanvraag Groeifonds? Goed idee.

De Partij voor de Dieren deelt daarom dan ook de teleurstelling dat het college een aanvraag heeft ingediend die van dusdanig slechte kwaliteit was, dat deze niet serieus genomen werd door het Rijk. (de afwijzing was niet eens op de inhoud van al deze plannen, maar ging op de vorm en het ontbreken van de juiste stukken al de mist in).

De Partij voor de Dieren vindt dat als het college aanspraak maakt op landelijk geld, dat het voorstel daartoe dan wel echt van hoogwaardige kwaliteit is en kans maakt. Ja, er zijn in dit geval meer aanvragen afgewezen, maar de oordelen over Utrecht zijn wel erg vernietigend (geen oordeel mogelijk, gering, gemiddeld, voldoet. een ‘goed’ heeft de commissie niet gegeven.) Een gevalletje van geen sticker ophalen bij de docent en in dit geval geen geld van het rijk. Onze fractie baalt er ontzettend van dat het college de zaken niet voldoende op orde had. De raad moet ervan op aan kunnen dat het college financieringsaanvragen indient die dusdanig goed zijn dat deze een serieuze kans maken. Dit is ook met het oog op ‘een betrouwbare overheid’ van belang. Onze overheid kreeg gewoon een onvoldoende.

Er zijn al veel vragen gesteld. Daarom twee specifieke vragen vanuit ons:

- Hoe gaat het college om met het hele ruimtelijk programma, waarvan de financiële basis nu voor een groot deel is weggevallen? In hoeverre worden ambities verlegd, of verkleind?

- Kan het college toezeggen om bij een volgende aanvraag de schaalvergroting OV heel nadrukkelijk te koppelen aan het voor de commissie belangrijke criterium van toekomstbestendigheid: oftewel, het beperken van Co2-uitstoot, het bestrijden van de klimaatcrisis en het creëren van meer natuur in onze regio?

Tot slot. Nu de financiële basis ontbreekt lijken de groei-ambities van het college nog onrealistischer geworden dan ze al waren. De Partij voor de Dieren waarschuwt al langer dat er grenzen aan de groei zitten. Afsluitend wil ik daarom aan het college vragen: ziet het college ook in dat zonder de gedroomde gelden uit de groeifonds-aanvraag, groei überhaupt niet te realiseren is? En we hiermee dus echt tegen de grenzen van Utrechtse groei aanlopen?

Dank u wel.

Tweede termijn

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het merkwaardig dat het college nergens iets van emotie inbrengt in waar we het inmiddels een paar uur over hebben. Er wordt gedaan als er niks aan de hand is. Sterker nog, de positie van Utrecht zou alleen maar beter geworden zijn. Terwijl: we zijn miljarden misgelopen. Boosheid,– op zijn minst frustratie - dat had het college goed gepast. Is het college bang om de banden met het rijk te beschadigen? Een vorm van toenadering in de richting van de raad -een jammerbetuiging op zijn minst- voor de mislukte propositie naar de raad had het college goed gepast. Heeft de wethouder mobiliteit eigenlijk gestampvoet? We horen het graag. We waarderen de toezegging van het college dat de raad komende tijd in de gelegenheid wordt gesteld om een mening te kunnen uiten. Maar om dit verder te bestendigen dienen we de motie van de VVD mee in.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Besluit eerste Wijziging Huisvestingsverordening in verband met wet toeristische verhuur

Lees verder

Commissiebijdrage Wijziging Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer