Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Speci­fieke (ontwerp)verklaring van geen beden­kingen kunstwerk bibli­o­theek Neude 11


15 april 2021

Voorzitter, we vinden allemaal wel wat van dit ontwerp, maar uiteindelijk is het niet aan de politiek om te oordelen over esthetiek. Waar wij wel over gaan is over het stellen van ruimtelijke voorwaarden.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de lichtvervuiling die deze lichtkunstinstallatie kan veroorzaken. In de ruimtelijke onderbouwing lezen we dat er geen gevolgen zijn voor bomen in de omgeving. Maar, en dat is een vraag die nog open staat, wat zijn de gevolgen voor de dieren die in die bomen zitten? En voor omwonenden, ondernemers, en mensen die ’s avonds op de Neude willen zijn? De Partij voor de Dieren ziet het liefst zo min mogelijk energieverbruik en zo min mogelijk lichtvervuiling.

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst werd ons verteld dat er nog geen ontwerpbesluit is genomen over de felheid van het licht en hoelang het aan gaat staan. Raar dat zo’n plan er nog niet is. Waar gaan we nu precies mee akkoord? In de ruimtelijke onderbouwing lezen we dat er gebruik zal worden gemaakt van energiezuinige LED en dat de verlichting gedempt zal worden wanneer de schemering invalt en uit zal staan in de nachtperiode. Wethouder, graag een bevestiging dat dit ook echt zo gaat zijn. En staat het licht dan overdag aan, tijdens daglicht? Mijn fractie heeft daar z’n twijfels bij vanwege duurzaamheid.

De gemeente kan voorwaarden verbinden aan het lichtgebruik, en de bereidheid vanuit de bibliotheek om mee te werken is er. Laten we de kaders hiervoor stellen. En daarom graag de toezegging van de wethouder dat hij aan de raad plan voorlegt, voordat de raad stemt over de noodzakelijke verklaring, waarin heel nadrukkelijk staat wanneer het kunstwerk aan en uit staat. En waarin ook rekening wordt gehouden op de uitstraling van het licht naar de bomen en hinder ervan wat vooral tijdens de nachturen ongewenst is in de richting van dieren in en om die bomen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Grex IPvE en SPvE Zuilense Vecht

Lees verder

Commissiebijdrage Besluit eerste Wijziging Huisvestingsverordening in verband met wet toeristische verhuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer