Commis­sie­bij­drage Bestem­mingsplan Hotel Helling 3, Rotsoord Tolsteeg


15 november 2018

Dank u wel voorzitter.

Heel veel mensen mijden de binnenstad, met name in het weekend, omdat het er gewoonweg steeds vaker te druk is. Met dit bestemmingsplan spreken we over de vraag of we dit echt nog verder willen intensiveren. Ja, zegt het college: ‘’Utrecht groeit, dat is gewoon een feit.’’ Zij neemt het voor lief dat er de komende jaren ongeveer 70.000 mensen bijkomen.

Maar we hoéven niet zo mega hard te groeien. Dat is voldongen-feiten-denken. De Partij voor de Dieren ziet dat de leefbaarheid en het groen in de stad nú al onder druk staan en daarom zou het college die groeivisie moeten herzien. Niet groei moet het beginpunt van beleid zijn, maar leefbaarheid. En dat geldt niet alleen ten aanzien van populatiegroei, maar ook ten aanzien van toerisme. Want is de leefbaarheid er in Amsterdam, of in Brugge, of in Florence echt beter geworden van massatoerisme? Nee. Toerisme kost Amsterdam zelfs meer geld dan het haar oplevert, om over de leefbaarheid nog niet te spreken. De Partij voor de Dieren wil er dus voor waken dat wij niet die zelfde doodlopende weg inslaan.

Maar, goed, feit is dat we spreken over de vaststelling van het bestemmingsplan voor een hotel met 172 kamers bij Rotsoord. De Partij voor de Dieren zou hier liever woningbouw met veel groen zien, in plaats van een hotel erbij. Maar als er dan toch een hotel moet komen op deze locatie, zorg dan dat het een toegevoegde waarde is voor het gebied, in plaats van weer gewoon een grijs gebouw. Rotsoord was opgezet als creatieve hotspot, maar het is een stenige massa geworden.

Wat het grijze betreft heeft de ontwerper goed zijn of haar best gedaan om het hotel op te laten gaan in de omgeving. Onze fractie snapt echt niet hoe dit ontwerp er doorheen gekomen is. De Partij voor de Dieren ziet ‘opgaan in de omgeving’ toch net wat anders.

Groen
Als het voorstel niet aanzienlijk groener wordt, is het lastig om ermee in te stemmen. Werken aan een stad waar het leven van mensen en dieren elkaar versterken, vraagt een investering van ontwikkelaars. Ook die van het hotel. Het is aardig hoor, dat het hotel voorzien wordt van een LEED Gold-certificaat, maar verduurzaming stopt niet bij een oorkonde, het is juist pas het begin. Daarom de volgende vraag:

1. Is de wethouder bereid om veel meer maatregelen te nemen ten aanzien van groen in de directe omgeving van het hotel, en is hij bereid om als voorwaarde te stellen aan de eigenaar dat ook de buitenzijden van het hotel vergroend moeten worden, middels een groen dak en groene gevels?

Diervriendelijk bouwen
In het bestemmingsplan staat het volgende: het hotel biedt geen vaste nest- en verblijfsmogelijkheden voor de gierzwaluw en vleermuizen, terwijl de ligging en de omgeving van het plangebied zich hier wel voor lenen. Met een geringe inspanning, bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten of inbouwen van neststenen, het plaatsen of inbouwen van vleermuiskasten en/of de spouwmuren toegankelijk te maken, kan het hotel fungeren als vaste rust- en verblijfplaats voor deze dieren. Wij vinden het van zeer groot belang dat als het hotel er komt, dat er dan ook meer leefruimte komt voor andere soorten.

2. Is de wethouder bereid om te zorgen dat er een aanzienlijk aantal nest- en verblijfsmogelijkheden voor deze dieren wordt gerealiseerd?

Autogebruik ontmoedigen en aanbieden van gezond voedsel
In het bestemmingsplan staat dat een hotel op verschillende manieren kan bijdragen aan gezondheid in de stad, bijvoorbeeld door autogebruik door gasten te ontmoedigen. Daarnaast wordt het aanbod van gezond voedsel genoemd, waarbij vervolgens wordt aangegeven dat dit misschien niet helemaal in het concept van het hotel past. Dit klinkt heel vrijblijvend en zou allemaal in de gedetailleerde uitwerking aan bod moeten komen. Maar het is voor ons belangrijk om er alvast op in te gaan.

3. Ik hoor graag van de wethouder hoe autogebruik door gasten van het hotel zal worden ontmoedigd. Welke maatregelen zijn mogelijk?

Tot slot. Het hotel wil voedsel aanbieden aan gasten. Laten we dan ook gewoon nu al vaststellen dat we voor gezond stedelijk leven kiezen en dat er daarom gezond en duurzaam voedsel aangeboden moet worden.

4. Kan de wethouder aangeven of en hoe hij zich in wil zetten voor gezonde en duurzame voedselvoorziening in het hotel?

Dank u wel.