Commis­sie­bij­drage Naams­wij­ziging De Uithof naar Utrecht Science Park


15 november 2018

Dank u wel voorzitter.

De Uithof moet Utrecht Science Park gaan heten. Beide namen worden nu in de praktijk door elkaar gebruikt. Het college vindt dat er gekozen moet worden en kiest voor een internationale naam omdat deze “bijdraagt aan de lobby- en acquisitiekracht, en de concurrentiepositie van het gebied”.

Voorzitter, alleen al vanwege deze reden zouden we deze naam niet moeten willen. We zien hier weer een flink staaltje groeidenken: meer bedrijven, meer economie, en dat is dan zogenaamd beter. Groei van de stad als doel op zich en Utrecht als internationale top-regio; dat zijn de redenen voor de naamswijzigingen.

De naamswijziging kost 400.000 euro, Utrecht betaalt 77.000 euro. Vraag: kan de wethouder onderbouwen waar dit bedrag uit is opgebouwd? Waarom wordt het niet evenredig verdeeld over de 8 partijen? Moet het Science Park, inclusief de aanwezige bedrijven, misschien gaan meebetalen? Het totale bedrag, maar zeker ook het budget dat Utrecht gaat ophoesten, vinden wij als Partij voor de Dieren echt totale verspilling van gemeenschapsgeld. We zouden dit budget veel liever besteden aan echt belangrijke zaken, zoals: aanplanten van groen, of het actief en versneld afbouwen van dierproeven in het gebied. Dus bij dezen onze visie op dit raadsvoorstel.

Dank u wel.