Commis­sie­bij­drage Bestem­mingsplan Muse­um­hotel


7 maart 2024

De Partij voor de Dieren kan hier kort over zijn. Waarom zou je in tijd van woningnood nóg een hotel ontwikkelen. In de Binnenstad zijn er genoeg, en hoewel bijzondere concepten van dit college nog wel gevestigd mogen worden, wil dit niet zeggen dat je dit ook daadwerkelijk moet toestaan.

Wij zijn dus tegen dit plan. We hebben liever woningen of maatschappelijke opvang.

Over auto's: de gemeente is met de initiatiefnemer in gesprek over het promoten van parkeren in de parkeergarage Vaartsche Rijn. Is de wethouder bereid om met de hoteleigenaar in gesprek te gaan en dat in alle communicatie van het hotel benadrukt wordt dat het hotel perfect met OV bereikbaar is?

Het raadsvoorstel beschrijft dat er minder verharding komt en meer groen en bomen. Dat is natuurlijk wel mooi maar laten we niet vergeten dat er bestaand groen eerst verwijderd moet worden en dat voor de uitbreiding van Nijntje Museum wel een boom wordt gekapt.

Een vraag vanuit ons: het bestemmingsplan zegt dat de nieuwbouw uitstekende mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen biedt: “Het is ontwerptechnisch tegenwoordig zeer goed mogelijk om voorzieningen voor huismussen, gierzwaluw en vleermuizen esthetisch en duurzaam te verwerken.” Raadsvoorstel en bestemmingsplan zeggen niet dat er natuurinclusief gebouwd moet worden. Kan de wethouder toezeggen dat de nieuwbouw natuurinclusief plaatsvindt?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief VO-School Overvecht

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Beleidsnota Financiële bestaanszekerheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer