Commis­sie­bij­drage Bestem­mingsplan Nieuw Buurland


13 april 2023

Bestemmingsplan Nieuw Buurland

Bij het Stedenbouwkundig Programma van Eisen waren gematigd enthousiast in die zin dat het jammer is dat bestaande woningen niet meer te renoveren zijn, en dat er wel erg veel bomen (62!) gekapt gaan worden. Er komt veel sociaal, dat is goed, en er komt ook veel groen. Dit zien we ook nu terug in het bestemmingsplan.

We hebben een paar punten:

Per wooneenheid in Nieuw Buurland wordt gepoogd één verblijfplaats voor dieren te worden gecreëerd. Dat is mooi. Tip aan de wethouder: denk niet alleen aan nestkastjes en zwaluwspleten, maar ook aan struiken en heggen die voor landdieren als egels interessant zijn.

Bomenkap: nog altijd veel. De 62 bomen in de binnenterreinen van de huidige woningen en de 4 bomen in de zij- en voortuinen van de huidige woningen worden verwijderd. In de bomenparagraaf – die wij behoorlijk goed op orde vinden, dat mag ook wel eens gezegd – lezen we niet goed waar en wanneer de bomen terugkomen. Kan de wethouder bevestigen dat herplant plaatsvindt binnen 14 maanden na het verkrijgen van de kapvergunning conform amendement 6 van dit jaar? Zo nee, welke termijn. En ook de locaties van herplant zijn nog niet bekend (In de naaste omgeving van het plangebied worden de overige 29 bomen gecompenseerd, bijvoorbeeld in de bermen van de Talmalaan en Kardinaal de Jongweg). Waarom ontbreekt deze informatie en wanneer komt dit wel?

Bij SPvE dienden we twee moties in, waar ik op terug wil komen
-Dat biodiversiteit leidend is in de inrichting van de pocket parcs zien we niet zo duidelijk terug in het bestemmingsplan, dus bij deze de oproep dat hier een overgenomen motie 2021/472 voor ligt.
-Er komen 135 parkeerplaatsen, maar ook over “extra parkeerplaatsen", waarbij mogelijk gehint wordt op de 4 plekken uit SPvE die wij niet willen. Kan de wethouder bevestigen dat hij conform motie 2021/473 nog altijd bereid is om in overleg met omwonenden te kijken naar transformeren naar fietsenstallingen of groen in plaats van die 4 extra parkeerplaatsen?

Tot slot, voorzitter, in de raadsbrief over groen van gister lezen we dat Utrecht een boom wil planten voor elke nieuwe woning die wordt gebouwd. Die ambitie zien we in dit bestemmingsplan nog niet. We roepen de wethouder op om niet alleen extra bomen te willen planten, maar nog veel meer bestaande bomen bij bouwplannen te beschermen. Want die 66 hier, daar gaan we echt met pijn in het hart mee akkoord.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Omgevingswet en bindend advies

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan International School Utrecht (ISU) Cambridgelaan USP

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer